IT-konsultföretaget Tietoevry sänker sin tidigare prognos för helåret 2023 på grund av tillfälligt minskad efterfrågan. Den ekonomiska situationen är svag, vilket gör att kunderna vidtar åtgärder för att spara pengar och skjuter upp sina investeringar, det enligt bolagets egna pressmeddelande på tisdagsmorgonen.

För 2023 förväntas nu den organiska tillväxten vara omkring 4 procent. Den förväntade justerade rörelsemarginalen för året förväntas vara mellan 12,6 och 13,0 procent.

Tidigare helårsprognos

Tidigare prognoser låg på en organisk tillväxt på 5-7 procent och en justerad rörelsemarginal på 13-13,5 procent.

“I Tietoevry Create påverkar den svagare efterfrågan främst mindre kundengagemang som är mindre strategiska till sin natur. I Tietoevry Tech Services är den svagare efterfrågan tydlig i korta arbetscykler och materialarbete, medan långsiktiga avtal ger stabilitet.”

En stabil prestation förväntas fortsätta inom alla mjukvaruaffärer, och det nyligen förvärvade MentorMate, ett digitalt ingenjörsföretag baserat i USA, presterar enligt förväntningarna.

Tietoevry upprepar sin moståndskraftiga affärsstruktur och hänvisar till att tvåtredjedelar av intäkterna härstammar från långsiktiga avtal. Dessutom ligger fortsatt fokus på kostnadseffektivitet som grund för en sund finansiell prestation.

I den inledande handeln noterar Tietoevry en nedgång på drygt 1 procent och är därmed ner 11 procent sedan årsskiftet.