Marcus Jibréus, grundaren av J&O Forest Fund, har dömts till nio månaders fängelse för grovt skattebrott av Nacka tingsrätt. Han anklagades för att ha låtit utländska företag betala för hans privatbostad och segelbåt. Domstolen ansåg att Jibréus i praktiken fick ut 2,6 miljoner kronor i svart lön genom att undanhålla information om att två utlandsbolag hade finansierat hans hyror och fritidsbåt vid sin självdeklaration i sommaren 2016.

Förutom fängelsestraffet har Marcus Jibréus också ålagts att betala två miljoner kronor till staten. Domstolen bedömde brottet som värt ett års fängelse, men påföljden sänktes till nio månader på grund av en lång utredning och skattetillägg.

Under rättegången erkände Marcus Jibréus de faktiska omständigheterna men förnekade att han uppsåtligen mörkade informationen. Hans försvarare argumenterade för att utbetalningarna skulle ses som obeskattade förmåner istället för förtäckt lön, men domstolen ansåg inte detta vara giltigt.

De utländska bolagen som var involverade i brottet var ett estniskt skogsföretag och ett bermudabaserat ägarbolag bakom J&O Forest Fund Ltd, som noterades på Luxemburgs börs 2015 och blev populärt bland svenska småsparare efter lovande rekommendationer från privatrådgivare.

Efter en granskning av Finansinspektionen stängdes verksamheten, och värdet av J&O Forest Fund har skrivits ner till noll. Detta har orsakat oro och upprördhet bland de drabbade småspararna, som har förlorat stora summor pengar. En av dem har nyligen anmält sin rådgivare till Allmänna reklamationsnämnden efter att ha förlorat besparingar på över 800 000 kronor.

Skatteverket har också krävt Marcus Jibréus på drygt 1,4 miljoner kronor i utebliven skatt plus ett tillägg på cirka 600 000 kronor.

Vid rättegången i Nacka tingsrätt upptäcktes också att Marcus Jibréus bar en kniv, vilket har lett till att han åtalats för brott mot knivlagen.

Marcus Jibréus har avböjt att kommentera domen, medan hans försvarare, advokat Olle Kullinger, menar att de kommer att överklaga domen och att en ny rättegång väntar i Svea hovrätt. Det enligt en kommentar till Dagens Industri.