THiS Less-is-more Group AB (“THiS Group”) förvärvar samtliga aktier i e-handelsplattformen Karuu AB (”Bolaget”) och stärker därmed länken för export mellan Norden och globala slutkonsumenter. Köpeskillingen uppgår till 48 MSEK och ska erläggas med nyemitterade aktier i THiS Group. Bolaget erbjuder marknadsföring av nordiska företag samt försäljning och leverans av deras produkter/tjänster direkt till slutkonsumenten via Bolagets B2C e-handelsplattform. Bolaget beräknas omsätta 18 MSEK i år. För år 2022 respektive 2023 beräknas omsättningen uppgå till 35 MSEK respektive 110 MSEK tillsammans med en bruttomarginal om ca 49 %.

– Idag är en speciell dag! THiS Group förvärvade formellt Karuu AB och vi är nu i en gemensam allians. Jag ser fram emot att med gemensamma krafter utveckla THiS Group. Denna allians är ett strategiskt beslut som tagits, baserat på resursdelning och kompetensförstärkning, som kommer att gynna oss genom att kunna svara på den komplexa och förändrade omvandlingen för hälsa och innovation. Våra integrerade resurser förbättrar vår marknadsposition och vår konkurrensfördel. Vi står bakom THiS Groups bolagsstyrning, som motiverar varje kompetenspartners prestation och produktivitet. Vi är ett litet företag med liten kapacitet, men tillsammans med THiS Group är vi tillräckligt stora för att tillgodose det enorma behovet inom hälsa och innovation vi ser i framtiden, säger John Jiang, VD Karuu AB.

– Karuu är ett innovativt e-handelsföretag med betalnings- och transaktionslösningar över landsgränser. Vi ser fram emot att arbeta med Karuu, inte bara på grund av deras intäkts- och vinstgenereringsförmåga, utan även med anledning av deras förståelse för vår bolagsstyrning, som är baserad på delat värde och kompetensdrivet kapital. Karuu har stort marknadsinflytande samt en väl fungerande landsöverskridande e-handelsupplevelse, vilket är otroligt värdefullt för THiS Groups affärsmodell, säger Lucy Dahlgren, VD THiS Group AB.

– Karuu har även ett samarbetsavtal med det svenska Bordtennisförbundet. Karuus varumärke syntes på Bordtennisförbundets spelare under världscupen i bordtennis för några veckor sedan – när Sverige fick guldmedalj i dubbel och silver i singel. Bordtennis är en nationalsport i Kina. Vi är mycket glada över vårt samarbete och att Jörgen Persson som är en av Karuus grundare och styrelseledamot nu även ingår i THiS Group, avslutar Lucy Dahlgren, VD THiS Group AB.

Genom förvärvet av Bolaget kan de företag som ingår i THiS Groups allians snabbt och enkelt nå ut med sina produkter till olika delar av världen. Bolaget lägger grunden för att bolagen i koncernen ska ha möjlighet att snabbt nå ut med sina produkter i Asien och i övriga delar av världen.

THiS Group genomför just nu en nyemission där man ska ta in totalt 20 MSEK.