Thinc Collective meddelar idag att man ingått en överenskommelse med ägarna i Fabuleux AB om förvärv av 20 procent av de utestående aktier i Fabuleux. Den fasta köpeskillingen för de aktuella aktierna i Fabuleux uppgår tentativt till kontant 0,6 MSEK + tilläggsköpeskilling baserad på resultatutfallet 2023. Dessutom erhåller Thinc option att förvärva ytterligare 20 procent av aktierna i Fabuleux av nuvarande ägare under 2025.

För det fall bindande avtal om förvärv ingås kommer transaktionen att genomföras genom beslut av Thincs styrelse baserat på årsstämmans bemyndigande. Parternas ambition är att efter genomförd due diligence teckna slutliga avtal om ett förvärv senast den 1 februari 2023 och att tillträde ska kunna genomföras per den 1 februari 2023.

Eventuell tilläggsköpeskilling utgår vid resultat före finansnetto (EBIT) överstigande 0,6 MSEK för 2023 med multipel 5 på den överskjutande delen. Exempelvis skulle Resultat före finansnetto 2023 som uppgår till 1 MSEK därmed innebära en tilläggsköpeskilling om 0,4 MSEK (1-0, 6x multipel 5 x 20 procent ägande)

Värderingen vid eventuellt utnyttjande av optionen uppgår till multipel 5 på EBIT under räkenskapsåret 2024 för motsvarande 100 procent av Fabuleux. Betalning vid eventuellt utnyttjade av optionen skall ske med nyemitterade Thinc aktier till rådande kurs volymvägt genomsnitt 20 handelsdagar före optionen kallats.

Fabuleux är en kommunikationsbyrå med fokus på kreativ kommunikation med 5 anställda med kontor i Göteborg. Företaget har funnits sedan 2017 och har fem delägare. Fabuleux omsatte ca 4,6 MSEK med ett resultat före skatt på -24 TKR räkenskapsåret 2021 och förväntas 2022 omsätta ca 6 MSEK med 0,6 MSEK i resultat. Några av bolagets kunder är Akademiska Hus, Greenfood, Eurocash, Borås Elhandel och Kronägg.

”Förvärvet av Fabuleux ger Thinc ökad tillväxtkraft och stärker upp affärsområdet Creatives på ett bra sätt. Fabuleux kompletterar Thinc genom att både bredda och vässa vårt erbjudande i Göteborg. Vi verkligen älskar deras energi och drivkraftsförmåga. Dessutom ges möjlighet att vidareutveckla Fabuleuxs kunder med Thinc gruppens andra tjänster och naturligtvis omvänt.

Thinc har en beprövad förvärvsmodell och en målsättning att fortsätta expandera både organiskt samt genom förvärv inom brand experience, kommunikation och media. Förvärvet av Fabuleux är ytterligare en pusselbit som faller på plats för koncernen.”, säger Anders Wallqvist, koncernchef för Thinc Collective.

”Det finns många anledningar till att vi har valt Thinc som vår framtida ägarpartner. Vi tror verkligen på deras affärsidé och ser goda möjligheter att bredda vårt tjänsteerbjudande med ytterligare spetskompetens via våra systerbolag. Vi ser också att Thinc delar våra värderingar och vår syn på såväl kommunikation som på branschens utveckling. Vi är övertygade om att vägen framåt stavas tillsammans. Tillsammans med Thinc ser vi fantastiska möjligheter att fortsätta bygga och utveckla vår Fabuleux kultur, att bistå våra kunder med ännu vassare kompetens, och inte minst att få en större plattform där vi kan bidra till en mer hållbar reklambransch, för både anställa och kunder. Tillsammans med Thinc kan vi göra världen ännu mer Fabuleux helt enkelt”, säger Maja Kipatsi Danell, delägare i Fabuleux.