Terranet Holding AB (TERRNT:B) har idag ingått ett avtal tillsammans med ett investeringskonsortium bestående av A4nXT GmbH (”Audi”), Schell Attractions LLC (”Schell Games”) och två asiatiska aktörer där totalt 10,778 MEUR tillförs i holoride. Terranet investerar motsvarande 3,2 MEUR i holorides nyemission motsvarande 10,84% av det totala antalet aktier och röster.

Det framgår av ett pressmeddelande. Terranet ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”. 

Holoride är ett högteknologiskt VR/AR bolag med Audi som huvudägare. Företaget har utvecklat ett virtual-reality (VR) koncept som gör att passagerarna i baksätet får en verklighetsnära spel- eller filmupplevelse under bilresan. Med deras VR-glasögon förflyttas du till en fantasivärld. Deras banbrytande augmented reality (AR) funktion anpassar dessutom det virtuella innehållet till både bilens position och dess rörelser. Teknologin är även applicerbar för ändamål utanför bilresa eller andra mobila sammanhang.

“holoride ser en stor potential i hur den bild- och positioneringsdata som Terranets VoxelFlow teknologi genererar och hur den kan användas till att förbättra holorides teknologi och upplevelse.” säger Pär-Olof Johannesson, Terranets vd.

holoride har under de senaste åren utvecklat sin unika teknologi i samarbete med stora delar av bilindustrin. Med början 2022 lanseras teknologin och görs tillgänglig för samtliga biltillverkare samt flertalet spelutvecklare.

Terranets primära fokus är utveckling av den patenterade tekniken VoxelFlow, en sensormjukvara som möjliggör objektidentifikation, primärt avsett för anti-kollision och ADAS (avancerat förarstöd). VoxelFlow möjliggör en realtidsupplösning av ett område runt bilen, där position, riktning och hastighet definieras i förhållandet till fordonet. De unika egenskaperna påvisas av teknikens snabbhet och precision, som kommer att användas till beslutsstöd och därmed knutna processer.

VoxelFlow har en stor potential att attrahera stora delar av fordonsindustrin och utmana befintlig radar- och lidarteknologi. Affären bidrar till att Terranet kan kapa ledtider i utvecklingen och lanseringscykler till marknaden utöver att utforska nya tillämpningsområden för teknologin med strategiska samarbeten.

”Samtidigt som ADAS är Terranets kärnverksamhet har vi efter noggranna analyser och studier sett hur den positionerings- och 3D-data som VoxelFlow genererar kan användas på olika sätt i bilen. Det gäller bland annat för navigationssystemet och i fallet med holoride bilens multimedia”, säger Terranets vd Pär-Olof Johannesson och fortsätter:

”Fördelen är att Terranet kan accelerera time-to-market med VoxelFlow. Det innebär också att det öppnas upp ett nytt affärssegment för VoxelFlow inom Infotainment. Synergierna med det strategiska samarbetet kommer att differentiera och öka kundnyttan och samtidigt påskynda lanseringen för både holoride och Terranet.”

”holoride tillhandahåller en teknik som överför bilens position, omgivning och färdriktning till VR, vilket för spelutvecklaren möjliggör att skapa nya världar som kan upplevas i realtid i bilen med alla sinnen. Eftersom synupplevelsen är synkroniserad med användarens faktiska perception är det en extremt liten risk för åksjuka. Latens och upplösning är systemkritiska egenskaper för en kvalitativ användarupplevelse, vilket gör VoxeFlow perfekt för holoride,” säger Nils Wollny, vd holoride.

“Med den kommande marknadsintroduktionen av holoride och vår ambition att integrera teknologin i våra bilar 2022 tar vi upplevelsen i bilen till nästa nivå och utnyttjar sättet att ytterligare glädja våra kunder.” kommenterade Sven Schuwirth, Senior Vice President Digital Experience & Business på Audi. “Det passar perfekt i Audi-strategin att utöka vårt digitala ekosystem samt vår ambition att erbjuda våra kunder den bästa upplevelsen.”

Samarbetet med holoride ger även Terranet en bredare tillgänglighet till stora delar av den globala bilindustrin. holoride lanserades vid Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas 2019 tillsammans med Audi och Disney Interactive Games. holoride har sitt säte i München med idag runt 20 utvecklare och leds av Nils Wollny, VD (och en av tre grundare tillsammans med Markus Kühne och Daniel Profinder, samtliga med bakgrund inom Audi). I mitten av mars 2021 tilldelades holoride ett antal utmärkelser vid den årliga mässan SXSW (South by Southwest). Förra veckan vann holoride även Austin German Computer Games Award för “Best Innovation and Technology”.

Investeringskonsortiet består utöver Terranet och Audi av:

  • Schell Games
  • Good Enterprise Ltd
  • Multi-Dimensional Connectivity (MDC) Ltd ( även delägare i Aston Martin)

Som ett led i samarbetet mellan holoride och Terranet kommer Terranets vd Pär-Olof Johannesson ingå i holorides Advisory Board. Vidare kommer Terranet att verka för att Nils Wollny blir invald i bolagets styrelse. Valberedningens ordförande har meddelat att ett nytt förslag om styrelsens sammansättning kommer tas upp till beslut på en extrastämma.