Teracom Group är en statligt ägd koncern som levererar säkra kommunikationstjänster över en robust och yttäckande infrastruktur till Sveriges samhällsviktiga aktörer. Våra uppdrag inkluderar utsändningen av public servicekanalerna för radio och tv, beredskapsuppdraget Viktigt Meddelande till Allmänheten och ansvaret för kommunikationssystemet Rakel. Vi levererar också allt fler och större beredskapstjänster samt olika typer av kommunikationslösningar till totalförsvarsviktiga aktörer i syfte att stärka Sveriges motståndskraft.

Dotterbolaget Teracom Mobil AB förvärvades 2019 i syfte att komplettera koncernens samhällsnät med en mobil förmåga. Vid förvärvet ingick ett antal kunder, de flesta privatkunder, med bredbandsabonnemang. Första steget mot att renodla verksamheten togs i december 2021 då all nyförsäljning till icke-strategiska kunder avbröts. Nu tar koncernen nästa steg genom att helt avveckla Teracom Mobils abonnemangsaffär. Kunder som utgör samhällsviktiga aktörer flyttas till Teracom AB, övriga sägs upp.

“Teracom Group har ett uppdrag som ger oss en uttalad inriktning mot samhällsviktiga aktörer. Vi känner dock ett stort ansvar för de kunder som nu sägs upp och har därför strukturerat genomförandet med så stor omsorg som möjligt”, säger Åsa Sundberg, vd och koncernchef.

De uppsagda kunderna har till den 31 januari 2023 att teckna avtal med en ny operatör för att inte stå utan bredband. De två sista av uppsägningsperiodens tre månader är kostnadsfria för kunderna.

Teracomkoncernen kan därefter fullt ut anpassa sin tjänste- och teknikutveckling samt kundservice till de samhällsviktiga aktörernas behov.