Tenn kan spela en betydande roll för framväxten av litiumjonbatterier. Detta enligt en nyligen offentliggjort rapport från brittiska International Tin Association (ITA). Den omfattande undersökningen konstaterar att om tenn får en betydande marknadsandel i litiumjonbatterierna. Stämmer detta kan denna industriella metall komma att få ett helt nytt användningsområde på så litet som fem till tio år.

Huvuddelen öronmärkt

Huvuddelen av denna nya efterfrågan är öronmärkt för elfordon (EV eller electric vehicles). Detta då litiumjonbatterier används för att driva dessa EV. ITA har identifierat nio teknologimöjligheter för tenn i litiumjonbatterier. Det är främst i högkapacitetsanodelektrodmaterial, men även i fasta och katodmaterial.

I rapporten beskrivs de tekniska specifikationerna och prestationsdata för var och en av dessa områden. Uppgifterna tyder på fördelar för tenn gentemot dess konkurrenter, särskilt dess synergieffekter med en ny generation av kiselanoder.

Nyheter som tennmarknaden har väntat på

Det kan vara de nyheter som tennsektorn behövde efter en ojämn utveckling 2018 och ett flyktig år 2017. Priset på tenn sjönk med nästan 10 procent under 2018 vilket gör det särskilt utmanande för gruvföretag som fortfarande återhämtar sig från instabiliteten 2017.

I november 2018 spekulerade ITA att den globala tennmarknaden skulle hamna i ett överskott på 500 ton år 2019. För 2018 redovisade tennmarknaden ett underskott på 7 500 ton, vilket berodde på en svagare efterfrågan från Kina. För att kunna stimulera på den globala efterfrågan tittar ITA på de olika tillämpningar som tenn kan ha i EV, energilagring och den gröna energisektorn.

Som noteras i rapporten: “[H] anodmaterialteknik framhävs, och kan varje år nå 10 000 till 20 000 ton per år till och med 2030. Detta givet att tenn lyckas ta marknadsandelar på en starkt konkurrensutsatt marknad. Detta behov kan åtminstone fördubblas till år 2050.

Nuvarande pris för tenn är cirka19 600 USD per ton, vilket ligger något under de 20 268 US-dollar som marknadsanalytikerna hade förutsagt för 2019.