Temu anklagar Shein för skrämseltaktiker och olagliga affärsmetoder

Temu, en växande aktör inom e-handeln, har vidtagit rättsliga åtgärder mot Shein, känd för sin “fast fashion”. I en stämning hävdar Temu att Shein använt sig av olagliga och maffialiknande metoder för att förhindra samarbeten mellan leverantörer och Temu. Det påstås även att Shein har använt sig av falska anklagelser om rättighetsintrång för att störa Temus verksamhet.

Denna stämning, som lämnades in i USA:s federala domstol i Columbia den 13 december, innehåller två huvudpunkter:

1. Användning av maffialiknande taktiker

Enligt Temu har Shein gripit och fängslat handlare associerade med Temu, beslagtagit deras enheter och kommit åt känslig företagsinformation. Temu menar att detta är ett svar på Sheins minskade marknadsvärde efter Temus etablering på den amerikanska marknaden.

2. Medvetet missbruk av DMCA och kränkning av immateriella rättigheter

Shein anklagas för att tvinga leverantörer att underteckna kontrakt som överlåter immateriella rättigheter till Shein, ofta utan leverantörernas medvetenhet. Dessa rättigheter används sedan för att lägga fram falska DMCA-klagomål mot Temu, vilket resulterar i rättstvister. Enligt paragraf 108 i stämningen är “Sheins IP-beslagtagningar och deras falska DMCA-klagomål inte undantag utan kärnan i deras affärsmodell, där en glänsande yta döljer en korrupt verksamhet.”

Inte första gången Temu står i konflikt med Shein

Redan i juli 2023 inlämnades en stämning relaterad till Sheins exklusivitetsavtal med leverantörer och tvångsmetoder för att upprätthålla dessa avtal, vilket strider mot både delstatliga och federala lagar om otillbörlig konkurrens. Denna stämning drogs dock tillbaka av både Temu och Shein i slutet av oktober 2023 utan några villkor. Sedan denna tillbakadragelse har Temu dock observerat att Sheins konkurrensbegränsande taktiker inte bara fortsatt utan även eskalerat.