JP Morgan-analytiker har varnat för att reglerande myndigheter kan agera för att förhindra blankningar som kan förvärra den redan misslyckande amerikanska banksektorn. Blankare lånar aktier och säljer dem på marknaden i hopp om att köpa tillbaka dem senare till ett lägre pris och tjäna på mellanskillnaden. Men vissa inom branschen har anklagat blankare för att manipulera marknaden och skapa rädsla bland investerare och insättare.

American Banker Association (ABA) har också uttryckt oro för att vissa aktiekurser inte återspeglar bankernas underliggande fundamenta, och JP Morgan-analytiker bekräftar detta. De påpekar att även banker i god finansiell ställning har påverkats av trycket från blankare, eftersom allt fler amerikaner oroar sig för sina pengar i dessa banker.

Enligt Ortex har blankare tjänat 1,2 miljarder dollar genom att satsa mot kämpande regionala banker som har 532 miljarder dollar i insättningar. Analytikerna föreslog att reglerande myndigheter tillfälligt förbjuder blankare för att förhindra en smittspridningseffekt och återställa förtroendet för banksystemet.

En nyligen genomförd Ipsos-undersökning visar att trots krisen litar de flesta amerikaner fortfarande på sina banker. 74 procent av amerikanerna har en positiv åsikt om sin bank och 81 procent är övertygade om att deras bank kan förvara deras insatta kapital. Trots detta är det uppenbart att det finns oro i branschen, och att det finns en önskan om åtgärder för att förhindra ytterligare misslyckanden. Analytikerna erkänner dock att ett förbud mot blankningar kan ha oavsiktliga konsekvenser och att myndigheterna noga bör överväga för- och nackdelarna av en sådan intervention.