Vikten av att nå ut till sina intressenter på ett smidigt sätt har ökat med digitaliseringens framfart, något som fått företag att i större utsträckning nyttja internetbaserade kommunikationskanaler. TellusTalk har arbetat med dessa frågor sedan 1998 och visionen sedan start har varit att förenkla processerna för sina kunder. Omställningen är i full gång på global nivå vilket medfört högre krav på juridiska avtal som signeras digitalt. TellusTalk tillhandahåller en signeringstjänst som producerar juridiskt hållbart signerade dokument som är godkända enligt eIDAS riktlinjer.

elektronisksignering.se tillhandahåller TellusTalk en helt kostnadsfri tjänst för signering med BankID, som både företag och privatpersoner fritt kan använda.

Vi tycker att alla borde ha rätt till en enkel och pålitlig digital plattform för att på ett säkert sätt kunna utbyta information, dokument och elektroniska signaturer”, säger företagets VD Peter Korinek.

Exempel på avtal som kan signeras är aktieägaravtal, protokoll med styrelsen eller kallelser, naturligtvis går det även att signera avtal med externa parter såsom kund- och konsultavtal. 

Om du gillar tjänsten men vill ha mer funktioner så innehåller företagsabonnemanget en komplett verktygslåda för elektronisk signering på en säker och användarvänlig SaaS-plattform. Signering kan göras med olika eID, engångskod eller med fingret på en skärm, beroende på vilken tillitsnivå man önskar. Funktioner för mallar, automatiska påminnelser och notiser med mera. Plattformen nås via mejl, webbportal och API-anrop av olika slag, något som resulterar i en plattform som är integrerbar i en rad befintliga system.

Plattformen utgör en gateway för massutskick och flervägskommunikation via SMS, Länk-SMS, Tal-SMS, MMS, mejl och fax, där TellusTalk levererat säkra meddelandetjänster till allt från statliga verk och myndigheter till små och stora privata företag sedan 1998. Läs mer om hela tjänsteutbudet här.

En enkel setup helt utan avgifter gör att du kan vara i gång redan idag, helt utan installationer. Support ingår dygnet runt och du har alltid möjlighet att testa ett kostnadsfritt testkonto innan du bestämmer dig. Därefter är bindningstiden är endast 30 dagar!