Telia Company ( TELIA:STO )släppte idag sin rapport för det tredje kvartalet 2023 vilket fick aktien att rusa med tvåsiffrigt i öppningen, även långt in på eftermiddagen drar Telia tåget på en i övrigt svag börs. Här är en översikt av de viktigaste resultaten och kommentarerna från VD Allison Kirkby.

Tredje kvartalet 2023:

  • Intäkterna för kvartalet ökade med 4,3 % till 21 997 miljoner SEK, jämfört med 21 096 miljoner SEK föregående år. På jämförbar basis steg intäkterna med 1,1 %.
  • Tjänsteintäkterna ökade med 5,6 % till 18 986 miljoner SEK, jämfört med 17 984 miljoner SEK föregående år. På jämförbar basis ökade tjänsteintäkterna med 2,6 %. För telekomverksamheten ökade tjänsteintäkterna på jämförbar basis med 3,9 %.
  • Justerad EBITDA (resultat före räntor, skatt, avskrivningar och amorteringar) ökade med 9,5 % till 8 465 miljoner SEK, jämfört med 7 730 miljoner SEK föregående år. På jämförbar basis steg EBITDA med 7,6 %. För telekomverksamheten ökade justerad EBITDA på jämförbar basis med 9,3 %.
  • Rörelseresultatet ökade till 3 515 miljoner SEK, jämfört med 3 088 miljoner SEK föregående år, och periodens resultat ökade till 1 960 miljoner SEK, jämfört med 1 883 miljoner SEK.
  • Operationellt fritt kassaflöde ökade betydligt till 3 357 miljoner SEK, jämfört med 1 862 miljoner SEK föregående år, och den strukturella delen av operationellt fritt kassaflöde ökade till 3 660 miljoner SEK, jämfört med 2 574 miljoner SEK.
  • Kassaflöde från löpande verksamhet ökade till 7 514 miljoner SEK, jämfört med 6 151 miljoner SEK.
  • Nettolåneskulden i förhållande till justerad EBITDA uppgick till 2,53x vid slutet av kvartalet.
  • Ett bindande avtal om att sälja Telias verksamhet och nättillgångar i Danmark till Norlys undertecknades under kvartalet, vilket innebar att Danmark klassificerades som en avvecklad verksamhet.

VD Allison Kirkby kommenterade resultaten och betonade Telias tillväxt inom telekomverksamheten, förbättringar inom strukturella kostnader och hållbarhetsinitiativ. Hon framhöll även företagets planer att skapa ett “Bättre Telia” för sina intressenter. Kirkby noterade även positiva resultat inom företagssegmentet, nätverksledarskap och andra nyckelprestationer.

Telia har även uppgraderat sina EBITDA-utsikter för året till låg ensiffrig tillväxt och förväntar sig en strukturell del av operationellt fritt kassaflöde på cirka 7,5 miljarder SEK. Nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA förväntas ligga inom målintervallet på 2,0-2,5x efter avyttringen av Danmark.

Allison Kirkby avslutade med att uttrycka sin stolthet över Telias framsteg de senaste åren och betonade företagets starka position och framtidsutsikter.

Sammanfattningsvis visar Telias rapport en positiv tillväxt och framsteg inom flera områden, särskilt inom telekomverksamheten, trots utmaningar inom TV och media-segmentet.

Telias rapport i sin helhet kan läsas här.