Den israeliska aktiemarknaden har drabbats av en kraftig nedgång när rädslan för en långvarig konflikt eskalerar. Huvudsakliga aktieindex som Tel Aviv 35, har sjunkit med mer än 6 %, medan bank- och försäkringsaktier drabbades än mer med nedgångar på cirka 9 %, efter att en Hamas-attack dödat hundratals israeler.

Breda nedgångar efter attacken

TA-35-aktieindexet, som omfattar ledande företag, sjönk med 6,4 procent, referensindexet TA-125 föll med 6,2 % och TA-90-indexet, som omfattar aktier med högst börsvärde som inte ingår i TA-35-indexet, sjönk också med över 6 %. TA-Bank-indexet, som representerar de fem största bankerna, sjönk med hela 7,8 %, medan bygg- och försäkringsaktier sjönk mellan 8 % och 9 %.

Hamas påbörjade en multifrontsattack som inkluderade infiltrationer via land, luft och hav och drabbade landet på lördagen, när judiska israeler firade både sabbat och högtiden Simchat Torah. Premiärminister Benjamin Netanyahu förberedde israelerna på tuffa dagar framöver, när nationen hämnades den chockerande attacken och de efterföljande striderna, som lämnat hundratals döda och förvandlat sömniga gränsstäder till krigszoner.

Betydande inverkan på aktiemarknaden

Ori Greenfeld, chefsstrateg vid Psagot Investment House, varnade för att jämfört med tidigare militära konflikter och operationer som genomförts i söder de senaste åren, vilka hade minimal påverkan på den lokala finansmarknaden, förväntas kriget som utlöstes över helgen ha en mer betydande påverkan.

”Anledningen till detta är att finansmarknaderna är i grunden källan till den israeliska ekonomin, och om den israeliska ekonomin inte skadades väsentligt under de tidigare operationerna i söder, är ett sådant scenario idag alltför optimistiskt,” sa Greenfeld. ”Om reaktionen på marknaderna tidigare varade högst en eller två dagar, är det troligt att vi den här gången kommer att se svårigheter för de lokala marknaderna att återhämta sig snabbt.”

Greenfeld såg den förväntade ekonomiska skadan komma från två fronter

”För det första är det troligt att kriget i Gaza kommer att pågå länge, en period då det också kan antas att en betydande del av Israel kommer att fortsätta vara under missilhot,” sa han. ”Ett sådant hot kommer att få den israeliska konsumenten att gå ut mindre och naturligtvis minska konsumtionen. Utöver det är det i en period av sådan stor osäkerhet troligt att investeringsvolymen i ekonomin, både inom den privata och offentliga sektorn, också kommer att minska” tillade han.

Påverkar shekeln och Israels image

Kriget förväntas också ha en negativ påverkan på Israels image i världen, vilket redan har skadats av regeringens kontroversiella rättsliga omstrukturering.

”Israel befinner sig i en situation där man kan tvingas fatta beslut som inte nödvändigtvis kommer att accepteras av andra länder i världen,” sa Greenfeld. ”Beslut av den här typen, så nödvändiga de än kan vara, kan bara ytterligare skada bilden av Israel i världen.”

I en sådan situation kan flödet av internationella investeringar i Israel och handelsrelationer med nyligen upprättade länder påverkas, vilket kan ha en påverkan både på ekonomisk verksamhet och stabiliteten i den lokala valutan, enligt Psagot. Den israeliska shekeln hade redan nått en sjuårig botten mot US-dollarn förra veckan på grund av ökad osäkerhet kring den rättsliga omstruktureringen.

”Därför är det troligt att vi inom en snar framtid kommer att se shekeln försvagas gentemot dollarn och andra valutor,” avslutade Greenfeld.