En stigande kil är en prisformation inom teknisk analys som indikerar en möjlig trendvändning från en uppåtgående till en nedåtgående trend. Det är en mönsterbildning som består av två trendlinjer som rör sig i en riktning mot varandra. De två trendlinjerna rör sig närmare varandra eftersom topparna sätts marginellt högre samtidigt som högre bottnar printas. 

Vi kan titta på ett tydligt exempel där en aktiekurs, i det här fallet Boliden (BOL) formade en stigande kil efter en längre tids uppgång för att sedan bryta under det stigande trendgolvet. Utbrottet skedde i fjol och visade sig vara början på en större nedgång på 34 procent under relativt kort tid.

Boliden (BOL) stigande kil i daily
Boliden (BOL) stigande kil i daily

Strukturen för en stigande kil

Strukturen för prisformationen består av en övre trendlinje som förbinder högre höjder och en nedre trendlinje som förbinder högre lägsta. Formationen ser ut som en kil som rör sig uppåt. Trendlinjerna rör sig närmare varandra, vilket indikerar att marknadsrörelsen är svagare och att priset kan ha svårt att bryta uppåt. Detta översätts till att köparna inte är lika övertygade inför den aktien framtida utveckling vilket skapar en avkyld efterfrågan. I många fall ser man även en fallande trend i handelsvolymen i samband med att prisformationen byggs upp. Detta skapar en negativ divergens mellan aktiekursen och volymstaplarna vilket indikerar en mer avvaktande köpsida. (Se volymen i Bolidens fall).

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att tänka på några saker när en sådan formation uppstår. En stigande kil anses vara en möjlig trendvändning, men det är inte alltid fallet. Det är viktigt att bekräfta mönstret genom att se om priset faktiskt bryter under den nedre trendlinjen. Om priset bryter under den nedre trendlinjen kan det vara en indikation på att marknaden är på väg att vända neråt. Genom att analysera volym och kursstängningar kan man tydligare utläsa utbrottets styrka. I Bolidens fall kan vi se att säljtrycket tog fart i samband med utbrottet och rörelsen i priset indikerade att köparna hade svårt att etablera sig snabbt ovanför utbrottsnivån.

Det är också viktigt att tillämpa andra tekniska analysverktyg som stöd och motståndsnivåer, momentumindikatorer och oscillatorer för att bekräfta mönstret och göra ett mer informerat beslut kring hur man ska handla på utbrottet. Eftersom mönstret är en möjlig trendvändning, kan det också användas som en varningssignal för investerare att överväga att minska positioner eller sälja.