Gaming- och Esportmarknaden har under de senaste åren upplevt en stark underliggande tillväxt och prognoserna ser attraktiva ut framgent, mycket tack vare den intensifierade digitaliseringen som sker globalt samtidigt som mer riskkapital allokeras i sektorn i tron om att dessa marknader kommer att utgöra en väsentlig del av framtiden.

Inför en planerad börsnotering under slutet på Q2/Q3 tar Esport-koncernen International Gaming Systems nu in kapital för att investera i ny teknik och finansiera framtida förvärv. Emissionslikviden kommer att fördelas jämnt mellan de nämnda områdena.

Teckna aktier i International Gaming Systems här

Hög tillväxt driven av stark samhörighet bland gamers
Esport förväntas växa med en årlig tillväxttakt om drygt 24 procent från 2020 fram till och med 2025. Det stigande intresset för Esport indikerar på en ökad samhörighet inom hela gaming-segementet vilket är en viktig förutsättning för att industrin ska fortsätta frodas.

International Gaming Systems, IGS, bedriver sin operationella verksamhet i Sverige genom sitt helägda dotterbolaget Prostaker Esports Ventures och i England via IGS Consulting Ltd som även det är ett helägt dotterbolag. Att stå på två geografiska marknader gör det möjligt för bolaget att exponera sig mot en större massa och därmed ta vara på den megatrend som Esport och gaming de facto är i en större omfattning.

Spetskompetens och nätverk är viktiga byggstenar bakom framtidens communityplattform för gamers
International Gaming Systems vision om att skapa en communityplattform för gamers grundar sig i ett brinnande intresse för Esport och gaming. Ekosystemet består av olika tjänsteerbjudanden inom gaming som får individer världen över att engagera sig i tävlingar, delta på digitala event, ta del av NFT-spel och Krypto Pay and Play.

Den optimala utvecklingen sker genom ett ekosystem som består av företagsägda SPVs som utnyttjar varandras styrkor för att hålla ner overheadkostnader som slutligen resulterar i en naturlig marginalexpansion. De viktigaste byggstenarna för den nya satsningen var branschkopplingar och spetskompetensen som ägarna och högsta ledningen idag besitter.

“2021 var ett händelserikt verksamhetsår för International Gaming Systems och de genomförda aktiviteterna innebar att många pusselbitar föll på sin plats. Några bolagsspecifika händelser som ägde rum under 2021 var att ingå ett femårigt licensavtal med Beşiktaş Esports, en lyckad beta-lansering av communityplattformen samt förvärvet av Enabledware Ltd. Genom de interna tillgångarna så kan vi lansera ett fullskaligt koncept som går att monetärisera i en hög grad. Med en pipeline fylld av intressanta förvärvsobjekt samtidigt som vi för diskussioner med potentiella värdefulla partners inom branschen så är jag väldigt förväntansfull både på kort- och lång sikt”, säger Anders Holmstedt, vd på International Gaming Systems.

International Gaming Systems dotterbolag, Enabledware, har mångårig erfarenhet inom digital marknadsföring och broadcasting och levererar en fullskalig IPTV-lösning som bygger på teknik som har utvecklats i över 15 år. Denna resurs gör det möjligt att implementera livestreaming direkt på plattformen men öppnar även upp för digital marknadsföring. Idag har dotterbolaget stora internationella fotbollsklubbar som kunder, exempelvis Paris Saint Germain FC, Leicester City FC, Besiktas JK och Fulham FC där de bland annat sköter deras marknadsföring vid fotbollsarenorna.

Traditionella idrottsklubbar ser stora möjligheter inom Esport
Många Idrottsklubbar har börjat se stora möjligheter inom Esport, en omställning som International Gaming Systems kan kapitalisera på genom att äga de nya Esportverksamheternas licensavtal på ett liknande sätt som man idag äger Besiktas Esports.

Inom kort kommer IGS att rulla ut sju nya Esportverksamheter inom datorspelen FIFA, League of Legends PUBG och NBA2K. Genom att ingå licensavtal får International Gaming Systems rätten att sälja merch och NFT:s som relateras till Esportlagen. Alla köp- och säljtransaktioner kommer att genomföras med en egenlanserad kryptotoken. Slutligen kommer en handelsplattform att utformas där användarna kommer kunna köpa, sälja och byta CS:GO-skins med varandra. Med alla dessa tjänster samlade på en och samma plattform så skapas en Esportupplevelse utöver den traditionella.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningsperiod:
16 maj – 4 juni 2022
Teckningskurs: 12 SEK per aktie
Värdering pre-money: ca 145 MSEK
Emissionsvolym: 15 MSEK
Börsnotering: Planeras till Q2/Q3 2022

Teckna aktier i International Gaming Systems här