2019 föll kaffepriset till sin lägsta nivå på flera år varefter en mer hausseartad prisbild uppstod. Efterfrågan på kaffe fortsätter att öka, och kaffepriset förefaller inte längre lika starkt kopplat till den brasilianska valutan.

Det finns inte många tillgångar som handlas till högre priser i april 2020 jämfört med ett år sedan. Råolja handlades till över 63 dollar per fat vid denna tidpunkt 2019, nu ligger priset på energigivaren under 20 dollar per fat.

Koppar handlades över 2,90 dollar per pound förra året vilket skall jämföras med ett pris under 2,35 i april 2020. På jordbruksmarknaderna är många priser lägre i år jämfört med förra. Sojabönsterminerna ligger på 8,40 dollar per bushel förra året, att jämföra med 8,80 USD nivån förra året. Sockerterminerna handlas till 10,17 cent jämfört med 12,30 förra året.

Kaffe ett av undantagen

Under tiden har kaffeterminer brutit sin tidigare trend under den deflationsspiral som orsakats av den globala pandemin. Priset på kaffe handlades märkbart högre jämfört med det föregående år då kaffepriset sjönk till den lägsta nivån sedan 2005. Denna utveckling har fått många kaffehandlare att säga att kaffe har en “immunitet mot Coronavirus.” Prisutvecklingen på kaffe på råvarumarknaden har varit imponerande under de senaste veckorna, vilket är ett tecken på att denna råvara kan komma att stiga ytterligare under de kommande veckorna och månaderna.

Varulager börjar sjunka och efterfrågan ökar

I april 2019 sjönk kaffe till ett pris som troligen låg i slutet av dess prissättningscykel. I råvaruvärlden tenderar priserna att sjunka till nivåer där produktionen bromsas, varulagren börjar sjunka och efterfrågan ökar. Då allt detta inträffar ökar priserna på tillgången igen.

Kvartalsdiagrammet visar att kaffe inte hade handlat under en dollar per pound under perioden mitten av 2006 till mitten av 2018, ett dussin år. Nedgången under sannolikt priset på Arabicabönor till en ohållbar nivå. Den växande efterfrågan på kaffe runt om i världen är en stödjande faktor. Enligt US Census Bureau ökar den globala befolkningen med cirka 20 miljoner varje kvartal. Den växande befolkningen ökar den adresserbara marknaden för kaffekonsumtion. Samtidigt har efterfrågan i Asien expanderat. Starbucks öppnade över 5 000 coffe shops i Kina under de senaste åren, ett tecken på övergången från konsumtion av te till kaffe i Asien. Dessutom har många andra copycat-kaféer dykt upp över den asiatiska kontinenten.

Kaffe ignorerar den fallande brasilianska valutan

Brasilien är världens ledande producent och exportör av Arabica-kaffebönor. Lokala produktionskostnader är en funktion av nivån på Brasiliens valuta, realen. Eftersom futuresmarknaden använder US-dollarn som det internationella prissättningsnivån för bönorna, och produktionskostnaderna är i brasilianska reala termer, tenderar priset på kaffe att vara mycket känsligt för prisfluktuationer mellan valutaparet den amerikanska dollarn och den brasilianska realen.

Kaffepriset miner toppade på 3,0625 dollar per pound under 2011 vid en tidpunkt då den brasilianska realen låg på 0,65095 mot den amerikanska dollarn. Det månatliga diagram jämfört med det valutaparet visar att den brasilianska valutan sjunkit stadigt under de senaste nio åren. Den senaste botten kom i april 2020 på 0,118625 gentemot dollarn då riskförhållanden tyngde tillväxtmarknaderna.

Sedan toppen 2011 minskade den realen med 70,67 procent medan kaffeterminerna handlades 60,96 procent lägre. Priset på kaffe i brasilianska reala termer var 9,71 procent högre den 16 april 2020, jämfört med toppen på 3,0625 dollar i år 2011.

Medan den låga nivån i den brasilianska valutan kan tynga kaffepriset, har prisåtgärderna under de senaste månaderna visat elasticitet och ett tecken på styrka på kaffemarknaden. Den avgörande avhämtningen här är att det dollarbaserade priset på kaffe har rört sig högre trots de nya bottnar i den brasilianska valutan, vilket innebär fallande produktionskostnader för kaffeproducenterna.

Ett tecken på underliggande styrka

Prisutvecklingen för kaffeterminer är ett tecken på underliggande styrka eftersom produktionskostnaderna är i brasiliansk valuta och den globala prissättningsmekanismen för kaffe är den amerikanska dollarn. En återgång i dollarpriset är ett tecken på lägre leveranser, högre efterfrågan eller en kombination av de två.

När en marknad har ett stort antal skäl att falla, och inte gör det, kan det vara ett tecken på styrka. Den fallande brasilianska valutan och deflationsspiralen på baksidan av den globala pandemin var mer än tillräckliga skäl för kaffe för att visa en betydande prissvaghet under den senaste veckan. Prisåtgärden förblev emellertid hausseartad. Kaffe har haft mer än ett par skäl att falla, men prisåtgärden visar underliggande styrka som kan leda till ytterligare vinster när världen lägger Coronaviruset bakom sig.

Ur ett grundläggande perspektiv utgör den nuvarande ekonomiska miljön ett hot mot den senaste prisutvecklingen. The International Coffee Organization sade nyligen Our model predicts that a 1% drop in GDP leads to a 0.95% fall in coffee consumption

Priset på ICE-kaffeterminer för leverans i maj har förblivit över en dollar per pound sedan början av februari innan effekterna av Coronavirus drabbade marknaderna. Kaffemarknaden kan ha upplevt en del panikköp de senaste veckorna som stödde priserna. En växande världsefterfrågan på kaffebönor skulle kunna sända priset på jordbruksprodukten betydligt högre under de kommande månaderna. Samtidigt kan potentialen för försörjningsstörningar från Brasilien när den sydamerikanska nationen slåss mot Coronavirus orsaka prisspikar uppåt.