Med sitt verktyg för smartare produktutveckling vill Delibr hjälpa ambitiösa product managers (PMs) att leverera bättre funktionalitet, snabbare. I och med pandemin har många bolag sett över sina arbetssätt och börjat jobba mer asynkront. Eftersom Delibr stöder detta arbetssätt har bolaget kunna växa under 2020 och har gått från 5 till 10 anställda sedan pandemin startade.

Product Managers sitter och gör svåra prioriteringar mellan olika önskemål när de definierar vad som ska utvecklas. Uppgiften är utmanande med en komplicerad utvecklingsprocess och många som ska tycka till. Samtidigt har de idag inte särskilt bra verktyg, så de tvingas skriva om och kopiera tvärs olika verktyg och dokument, och sedan lägga en massa tid på att hålla reda på allt och göra uppdateringar.

Därför har de utvecklat ett enkelt verktyg för smartare produktutveckling. Det gör det enkelt för PMs att involvera team och stakeholders, från idé till leverans. Det låter dem jobba med en enda sanning, genom bland annat integration med Jira och liknande verktyg som utvecklare och designers använder.

Storytel-grundarna bland investerarna

Delibr med VDn Nils Janse i spetsen tar in ytterligare 6 miljoner kronor i ny investeringsrunda och skalar därmed upp för mer tillväxt. Jonas Tellander och Jonas Sjögren, grundare respektive största ägare av Storytel, bland investerarna.”

Fortsatt starkt fokus på att få den helt digital försäljning att fungera

Vi arbetar fortsatt med effektiviseringen av säljprocessen där vi ser en positiv ökning på inflödet av nya kunder. Fortsatt fokus för produktteamet under 2021 är att göra det så enkelt som möjligt för kunden att själv komma igång och använda vår produkt.

Om Delibr

Delibr grundades 2013 i Stockholm av Nils Janse, och medgrundarna Erik Wenneborg, Staffan Eketorp och Farid Bonawiede anslöt snart därefter. Bolaget har i dag tio anställda och kontor i Hornstull i Stockholm. De vill med sitt verktyg för smartare produktutveckling hjälpa ambitiösa product managers att leverera bättre funktionalitet, snabbare.