Tata Consultancy Services har lanserat Cyber Defense Suite – en plattform bestående av en omfattande uppsättning av moduluppbyggda cybersäkerhetstjänster avsedda att hjälpa företag att säkra sina it-system och ge dem trygghet att fokusera på sin kärnverksamhet.

Den snabba utvecklingen av molndrivna affärsmodeller samt ett ökat antal cyberattacker de senaste två åren understryker behovet av säkerhetslösningar som kan hålla jämna steg med den digitala utvecklingen. TCS Cyber Defense Suite ger en 360-graders insyn såväl som en prediktiv intelligens för att proaktivt försvara sig, samt agera mot ständigt föränderliga risker – allt från en integrerad plattform med en enhetlig översikt.

Cyber Defense Suite är en modulbaserad plattform utvecklad för att tillhandahålla bland annat:

  • Förbättrad teknik för att upptäcka hot samt automatiserad incidentrespons
  • Digital identitets- och åtkomsthantering
  • Hantering av och åtgärder mot sårbarheter
  • Stöd för regelefterlevnad och säkerhetsstyrning
  • Reducering av cyberrisker via tredje part
  • Utökad säkerhet för multimolnmiljöer

Plattformen är skalbar med en integrerad automatisering, vilket gör att företag kan agera snabbare, uppnå förbättrad smidighet och samtidigt minska den totala ägandekostnaden.

“Med växande it-säkerhetsrisker och en allt större digital närvaro, söker företag insyn, beredskap och smidighet för att påskynda sina affärstransformationer på ett säkert sätt. TCS Cyber Defense Suite tillhandahåller ett sätt att möjliggöra it-säkerhet för företag och en grund för att möta föränderliga it-säkerhetsbehov” säger Santha Subramoni, global chef, Cyber Security, TCS.