Maersk, ett av världens största företag inom sjöfrakt, fraktar ofta temperaturkänsliga laster såsom frukt, grönsaker, kött eller medicin i kylcontainrar. Dessa kylcontainrar kräver kontinuerlig övervakning för att säkerställa att de håller rätt temperatur där eventuella avvikelser snabbt måste åtgärdas för att lasten inte ska förstöras.

Utmaningen för Maersk, likt för de flesta i branschen, är att övervakningen av kylcontainrarna är komplicerad och till viss del är i behov av manuell hantering. I längden något som inte är hållbart och som orsakar såväl förseningar som alltför höga driftskostnader.

För att lösa situationen har Tata Consultancy Services (TCS) anlitats för att ta fram en centraliserad övervakningslösning för företagets mer än 385 000 uppkopplade kylcontainrar för att ge information i realtid på över 450 fraktfartyg. Lösningen, som bygger på Microsofts teknik och molnbaserade IoT-plattform, ger synlighet av övervakningsdata i realtid till Maersks kunder.

Lösningen bidrar till att:

  • Förbättra synlighet av temperaturförhållandena inuti containrar
  • Upptäcka containerproblem i realtid, jämfört med 12/24 timmar genom traditionell manuell fysisk inspektion
  • Göra det möjligt för Maersk att förse sina kunder med en komplett försörjningskedjelösning
  • Minska risken för att livsmedel och kritisk last såsom mediciner och blodplasma går till spillo

Korta fakta:

  • 385 000+ uppkopplade kylcontainrar ingår i uppdraget
  • CO2-utsläpp ska reduceras med 2 400 ton tack vare proaktivt underhåll baserat på lösningen
  • Systemet ska hantera 10 miljoner händelser per dygn