Taxi Stockholm har beslutat att pausa alla nya inköp av Tesla-bilar på grund av den pågående konflikten mellan IF Metall och Tesla. IF Metall har utlyst en strejk på Teslas svenska dotterbolag. Taxibolaget, som är en av de större aktörerna i Stockholm, uppmanar Tesla att lyssna på de anställdas krav och förhandla fram ett kollektivavtal för både parternas bästa.

– För oss på Taxi Stockholm är vikten av kollektivavtal och rättvisa anställningsvillkor viktigt. Vi har valt att pausa inköpen av Tesla-bilar för att visa vårt ställningstagande gällande kollektivavtal, säger Pernilla Samuelsson. T.f. VD på Taxi Stockholm.

“Genom att pausa nyinköp av Tesla-bilar under strejken, tar företaget ett aktivt ställningstagande för att främja kollektiva förhandlingar och arbeta för att upprätthålla rättvisa arbetsvillkor för alla”, heter det i pressmeddelandet.