Tableau, världens ledande plattform för dataanalys som ägs av Salesforce, har släppt en ny uppdatering som gör det ännu enklare för alla typer av medarbetare att arbeta med dataanalys och fatta bättre beslut. Den senaste versionen, Tableau 2022.4, introducerar flera nya funktioner för att öka produktiviteten på ett tid- och kostnadseffektivt sätt. En ny licensmodell gör även att företag endast behöver betala för det de använder.

En av de nya funktionerna är External Actions, som gör det möjligt för användare att automatisera arbetsflöden och gå från insikt till handling på ett enklare sätt. Den nya funktionen behöver man inte längre växla mellan applikationer, vilket man tidigare nästan alltid behövt göra. Nu kan man via ett enda klick automatisera så att arbetsflöden flätas samman och bildar en mer komplett bild och därmed också ett mer korrekt beslutsunderlag.

Image Role är en annan ny funktion som gör det lättare att förstå abstrakta eller komplicerade datavisualiseringar. Genom att lägga till bilder kan man hjälpa människor att bättre känna igen och ta till sig informationen. Image Role är en ny fältsemantik som gör att man enkelt kan lägga in bildresurser i Tableau. Dessutom kan man effektivt återanvända, justera och uppdatera bilder.

Tableau har också lyssnat på och tagit till sig önskemål och förslag från sitt communit, vilket har resulterat i flera nyinförda funktioner för att göra det enklare och snabbare att arbeta med datakällor. En sådan funktion handlar om datakällor. Tidigare gjorde ett byte av en datakälla kopplad till flera kalkylblad att alla kalkylblad påverkades. Nu blir det möjligt att ersätta datakällan i ett enskilt kalkylblad. Det gör det enklare och snabbare att exempelvis skapa mallar och styra sina visualiseringar. Det blir också enklare att hyperlänka text för att lägga till sammanhang och hjälpa användare att borra ner sig djupare i frågan.

Usage Metrics är en annan ny funktion som hjälper utvecklare att identifiera vilket innehåll som resonerar bäst hos användarna, detta möjliggör för att framtida innehåll kan optimeras.

Till slut, med hjälp av Custom Views REST API:er kan utvecklare automatisera hanteringen av anpassade vyer och bädda in dem i webbapplikationer och portaler, så att man kan leverera personligt innehåll i stor skala. Denna senaste uppdatering visar på Tableaus engagemang för att fortsätta sänka tröskeln för dataanalys och hjälpa användare att fatta bättre beslut.