Ventilationsföretaget Systemair redovisar högre intäkter och rörelseresultat än vad analytikerkåren förväntade sig under det första kvartalet av det pågående räkenskapsåret, som sträcker sig från maj till juli 2023.

Företagets nettoomsättning ökade med 11,4 procent till 3 175 miljoner kronor (2 849). Detta utfall överträffade Bloombergs analytikerkonsensus som hade förväntat sig en nettoomsättning på 3 049 miljoner kronor. Den organiska tillväxten inom försäljningen låg på 10,7 procent (14,3).

Bruttoresultatet uppgick till 1 099 miljoner kronor (986), med en tillhörande bruttomarginal på 34,6 procent.

Rörelseresultatet var 335 miljoner kronor (270), vilket överträffade förväntningarna på 303 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade till 10,6 procent (9,5).

Företagets resultat före skatt landade på 317 miljoner kronor (266). Efter skatt uppgick resultatet till 242 miljoner kronor (217). Resultatet per aktie landade på 1,17 kronor (1,04).

– Systemairs uttalade finansiella mål med en omsättningstillväxt och rörelseresultat om minst 10 procent uppnåddes under kvartalet. Trots de senaste årens pandemi, utmaningar inom försörjningskedjan samt stoppade leveranser till Ryssland kan Systemair visa en stark omsättningsökning och förbättrat resultat. Vi har en tydlig strategi med omfattande investeringar i maskiner och byggnader som talar för långsiktig god tillväxt och lönsamhet, kommenterar Roland Kasper, vd och koncernchef i delårsrapporten.