Syncro Group har utsett Henrik Sundewall till ny CFO. Henrik tillträder rollen idag den 10 januari 2022 och kommer att ingå i koncernens ledningsgrupp.

Syncro Group AB meddelar idag att Bolaget har utsett Henrik Sundewall, född 1969, till ny CFO. Henrik har stor erfarenhet från olika ledande befattningar som bland annat CFO, VD och styrelseordförande i både noterad såväl som onoterad miljö. Med mångårig bakgrund från verksamheter så som ICL/Fujitsu och MTG/Kinnevik har Henrik dessutom omfattande erfarenhet som rådgivare till både professionella investerare såväl som till företag och organisationer, primärt inom finansiering och M&A.

”Jag har i mitt tidigare uppdrag för Syncro Group haft förtroendet att få rådge både ledning och styrelse för Syncro Group inom flera områden, såsom till exempel i noterings-, finansierings- och förvärvssammanhang. Att få detta ytterligare förtroende från nytillträdd koncernchef och från tidigare tillförordnad koncernchef tillika Bolagets störste ägare samt från Bolagets styrelse, är något jag är både tacksam såväl som ödmjuk inför.” säger Henrik Sundewall, nytillträdd CFO för Syncro Group.

”Henriks erfarenhet från börsnoterad miljö, finansiering- och företagstransaktioner som dessutom fostrats i framgångsrika företagskulturer som utmanat är något jag vill ha i min ledningsgrupp när vi nu både ska förvalta det som skapats och dessutom ta nästa steg i vår tillväxtstrategi.” säger Magnus Winterman, VD och koncernchef Syncro Group.