Styrelsen i Syncro Group AB utser Ebbe Damm till VD för att leda bolaget in i en ny fas med lönsamhet i fokus. I samband med detta lämnar VD Magnus Winterman bolaget. Ebbe Damm lämnar rollen som styrelseordförande men kvarstår som styrelseledamot. Styrelseledamot Ronny Elenius tar över som styrelseordförande. Förändringarna genomförs omgående.

“Styrelsen har sedan i somras arbetat fram en ny riktning för Syncro som innebär ett förtydligande av vår verksamhet, hur vi kommunicerar och vilka målsättningar vi har. Vi arbetar för att ta en ny position på marknaden och att göra det med lönsamhet i fokus. Jag ser fram emot att leda denna nysatsning med starkt stöd från övrig styrelse. Jag vill tacka Magnus för hans insatser för Syncro”, säger Ebbe Damm, nytillträdd VD för Syncro.

“Jag är nöjd att kunna lämna över till Ebbe som besitter alla kvaliteter för att leda den nya satsningen. Mitt arbete har varit att integrera våra förvärvade bolag enligt plan. Ett uppdrag som nu är slutfört och jag ser fram emot att följa bolaget från sidlinjen som aktieägare”, säger Magnus Winterman, avgående VD för Syncro.

Ebbe Damm, född 1969, är en erfaren ledare och entreprenör med internationell erfarenhet med ett tydligt värdeskapande i fokus. Ebbe Damm, grundare av Collabs AB som förvärvades av Syncro under 2021, är en av Syncros större aktieägare, privat och genom bolag samt medlem i Syncros styrelse sedan 2021.

Ronny Elénius, född 1976, har mångårig erfarenhet som senior rådgivare, investerare samt en omfattande karriär i ledande befattningar. Ronny Elénius har tidigare varit medlem i dotterbolaget WeAreCube ABs styrelse och är medlem i Syncros styrelse sedan 2022.