Under det tredje kvartalet för 2021 har Syncro Groups samtliga dotterbolag Gigger AB, Collabs AB och Happyr AB utvecklats starkt och genererat en kraftigt ökad omsättning. 

“Tre av fyra kvartal är nu avverkade under 2021 och vi har bara skrapat lite smått på ytan. Den brittiska marknaden har vi precis börjat bearbeta och bara den är 16,6 gånger större än den svenska marknaden. Under nästa år kommer vi börja fokusera på Australien, Nya Zeeland och Kenya. Marknadspotentialen är verkligen enorm och vi har inte ens börjat bearbeta 5 % av den totala marknaden som vi ska ha börjat processa inom två år”, säger tf. VD Claes Persson i en kommentar till Finanstid.

Collabs AB har under ledningen av nytillträde VDn Fredrik Grufvisare uppvisat en stark försäljningstillväxt under kvartalet. Organisationen har renodalts med primärt fokus på försäljning, något som resulterade i ett försäljningsrekord under september där omsättningen uppgick till drygt 2,5 mkr.

Användarbasen inom Gigger AB ökar stabilt enligt plan samtidigt som utgående fakturor ökar med 73 % jämfört med Q3 2020. Under perioden har Gigger AB fokuserat på att leveranssäkra den nya plattformen som i ökad grad skall kunna appliceras på större företag för att effektivisera deras personaladministration. Under september satte Gigger AB ett nytt försäljningsrekord om 6 mkr i omsättning.

Claes Persson, tf. VD i Syncro Group, kommenterar Gigdivisionens stora framgång i Sverige och att de har lyckats växa snabbare än konkurrenter samt även slår den förväntade CAGR:n för hela branschen på 19,4 %. Framgången för Gigger AB är ett bevis på att allt går enligt plan vilket ska tolkas som ett mognadstecken och även en förutsättning för att man skulle få till en lyckad lansering i Storbritannien under början av november. 

På denna marknad ser vi att vi kan växa än snabbare då den brittiska marknaden är mognare, men fortfarande i stark tillväxt. Antalet gig-jobbare i Storbritannien har nära på tredubblats sedan år 2016 då 5,8% av de tillfrågade svarade att de giggar. När studien nyligen genomfördes år 2021 hade antalet giggare stigit till 14,8 %, vilket är nästan tre gånger fler än år 2016. Detta på en arbetsmarknad där ca 5 miljoner gigarbetar, vilket gör att marknaden inte längre är 14 ggr större än den svenska, utan hela 16,6 gånger större nu, och här ser vi att vi nästa år skördar det vi sått..

Koncernens resultat för det tredje kvartalet ligger i linje med plan och belastas med relativt stora kostnader som uppstått som följd av plattformsutveckling samt för upptagande av lån, förvärvskostnader och genomförande av nyemissioner avseende 2022 samt 2023. 

Ökningen av nettoomsättningen går delvis att härleda till divisionen Influencer Marketing som bidragit med 2 924 tkr men framför allt tillväxten i divisionen Gig-Economy med en ökning på 91 %, 16 446 (8 615) tkr. Happyr AB inom divisionen Recruitment som förvärvades under tredje kvartalet har haft en marginell inverkan under perioden.

EBITDA för perioden uppgick till -7 085 (-8 138) tkr, en förbättring från föregående år. Det är i all väsentlighet i linje med budget och plan. Nettoresultatet för perioden uppgick till -12 254 (-8 438) tkr.