Syncro Group AB (”Syncro” eller ”Bolaget”), meddelar idag att Claes Persson lämnar rollen som tillförordnad VD i Syncro Group som han innehaft sedan februari 2021, och från årsskiftet 2021/2022 kommer koncentrera sitt fokus på Bolagets internationella satsning samt Bolagets affärsutveckling. Claes kommer under första halvåret 2022 flytta till London med uppdraget att säkerställa Bolagets satsning i Storbritannien och internationellt. Till ny VD för Syncro Group AB har styrelsen utsett Magnus Winterman, tidigare Bolagets Head of Investor Relations. Magnus tar över rollen från 1 januari 2022.

Syncro Group AB:s styrelse har efter genomförd urvalsprocess av kandidater utsett Magnus Winterman till ny VD för Bolaget. Magnus har under sin tid i Bolaget innehaft rollen som Head of Investor Relations och ersätter nu Claes Persson som tillträdde rollen som tillförordnad VD i februari 2021. Utnämningen av ny VD att ersätta Claes Persson har legat i Bolagets plan sedan Claes på styrelsens önskan klev in i rollen som tillförordnad VD. Claes Persson, som är störste ägare genom bolag i Syncro Group AB, fortsätter sitt engagemang i och med VD-bytet med än större fokus på Bolagets internationella satsning, och som i ett första steg flyttar till London för etableringen av Gigger UK.

-”Syncro Group har kommit till den nivån där vi inte längre är det småbolag vi en gång var. Vi befinner oss nu i en fas där Bolaget har tagit nästa steg och blivit ett etablerat bolag som nu är en koncern med flera förvärvade bolag i gruppen” , säger Anders Bruzelius, Styrelseordförande i Syncro Group AB och tillägger: ”Claes Persson har varit avgörande för Bolagets snabba utveckling och tillväxt med sina insatser och sitt stora engagemang, det är hans visioner vi alla runt honom har köpt in på och som vi tillsammans har genomfört. Nu är det dags för en annan typ av ledarskap och som vi får med Magnus Winterman. Det är väldigt tillfredsställande att Magnus med sina ledaregenskaper och som kan verksamheten tar över rollen som VD och tillsammans med teamet bygger vidare på den struktur som ligger i planen. Samtidigt säkerställer detta att vi fullt ut kan satsa på vår internationalisering och affärsutveckling med Claes Persson som drivande kraft.”

Syncro Group är nu ett etablerat bolag och har byggt upp en stabsfunktion som tillför alla bolag i gruppen Marketing, IT-utveckling, HR och Finance. Alla dessa funktioner finns i Syncro Group AB.

”Det är med väldigt stor tillfredsställelse jag kan konstatera att bolagsbygget Syncro Group har blommat ut till att bli en koncern och att jag har lyckats ta oss dit vi är idag.
Det är ett perfekt läge att lämna över till Magnus Winterman som ny VD vars fokus blir att fintrimma och utveckla organisationen jag har byggt upp”,
säger Claes Persson, t.f. VD Syncro Group AB och fortsätter: ”Vi har grundat alla möjligheter för Bolaget att lyckas och jag kan knappt vänta att få lägga mitt fokus på det jag är mest lämpad för, nämligen affärsutveckling och tillväxt utan att behöva kompromissa med VD-sysslorna. En av de största uppgifterna blir internationaliseringen som börjar för mig med att flytta över till London och ansluta till vårt team där. Jag kommer samtidigt att samarbeta med Magnus och teamet att utveckla affären och bolagen i Sverige så att vi fortsätter att dra nytta av all kompetens i bolagsgruppen.” , avslutar Claes Persson.

Bolaget noterades i december 2020 på Spotlight Stock Market och har ökat från en värdering från första handelsdagen på ca 50 mkr till idag på ca 300 mkr.

– ”Nu när koncernen växt till denna storlek kommer mina styrkor väl till pass, att trimma verksamheten, utveckla personalen samt att få alla att gå i takt för att samtliga divisioner skall kunna bidra och leverera. Vi har en robust plan och har under året levererat över förväntan, och för att kunna fortsätta så har jag som uppgift att hjälpa koncernen att mogna, något jag ser mycket fram emot.” , säger Magnus Winterman som tillträder sin nya VD-roll den 1:a januari

Om Syncro Group AB
Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.