Tusentals människor som drabbats av Lundin Energys verksamhet i Sudan kan bli utan gottgörelse när bolaget säljer sina olje- och gastillgångar till norska Aker BP. Nu anmäler Swedwatch och sju andra organisationer både Aker BP och dess huvudägare för att ha agerat i strid med OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Den 31 mars 2022 beslutade Lundin Energys årsstämma att sälja bolagets olje- och gastillgångar till norska Aker BP. Om affären går igenom finns i princip inga tillgångar kvar i Lundin Energy för att gottgöra de tusentals som drabbades av företagets verksamhet i inbördeskrigets Sudan.

Därför anmäler Swedwatch nu köparen Aker BP samt bolagets största ägare, Aker ASA, för att inte ha följt de riktlinjer som OECD har antagit för att säkerställa att multinationella företag ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. OECD:s medlemsländer har förbundit sig att tillämpa riktlinjerna, som bland annat säger att företag ska respektera mänskliga rättigheter.

Anmälningarna riktas till Norges nationella kontaktpunkt (NKP),den instans inom OECD som tar emot anmälningar om brott mot riktlinjerna. Företagen anmäls för att inte ha gjort någon analys av hur köpet av tillgångarna påverkar de människor som drabbats av Lundin Energys verksamhet i Sudan, eller de drabbades möjligheter till gottgörelse.

– Genom affären kopplas norska Aker till Lundins mörka förflutna i Sudan. Affären har genomförts helt utan hänsyn till de drabbade och utan att följa OECD:s riktlinjer, säger Olof Björnsson, researcher på Swedwatch, som bevakat frågan i flera år och som även skrev rapporten Fuel for Conflict om det ansvar som banker och pensionsfonder med aktier i Lundin Energy har för påverkan på mänskliga rättigheter kopplat till verksamheten i Sudan.

Swedwatch kräver, tillsammans med de andra sju anmälarna, att affären stoppas tills den kan genomföras på ett sätt som tar hänsyn till de drabbades mänskliga rättigheter, att fallet grundligt utreds genom konsultationer med de drabbade i Sudan samt att företaget säkerställer att de drabbade gottgörs, antingen av Aker BP eller genom att tillräckliga medel kvarstår i Lundin.

Det var i november 2021 som Lundin Energys styrelseordförande och tidigare VD åtalades för medhjälp till grovt folkrättsbrott, brott som ska ha begåtts när företaget var verksamt i inbördeskrigets Sudan mellan 2000 och 2003. Enligt åtalet främjade de åtalade militärens och milisens brott mot civila, med syftet att möjliggöra oljeutvinningen. Enligt åklagaren dödades, skadades och fördrevs ett stort antal civila, vilket är ett brott enligt internationell humanitär rätt, det som brukar kallas krigets lagar.

– Lundin Energy har uppgett att oljetillgångarna i Norge, som nu säljs till Aker, är köpta för vinsten från verksamheten i Sudan. Så kopplingen är solklar, säger Olof Björnsson.

Swedwatch välkomnar åtalet, men vid fällande dom kan bara de drygt 30 målsägandena komma att kompenseras. De tusentals människor som inte omfattas av åtalet men ändå lever med sviterna av företagets verksamhet får ingen gottgörelse vid fällande dom och möjligheten blir ännu mindre om affären går igenom.

– Problemet är att pengarna flyttas till ett annat bolag, medan ansvaret att gottgöra de drabbade ligger kvar hos Lundin Energy. Därigenom medverkar Aker, genom köpet, till att de som drabbats riskerar att bli utan gottgörelse, säger Olof Björnsson.