Statens utvecklingsfinansiär Swedfund går tillsammans med flera andra utvecklingsfinansiärer in och finansierar produktion av Covid-19 vaccin i Afrika. Det ledande läkemedelsföretaget Aspen Pharmacare Holdings Limited i Sydafrika förväntas spela en mycket viktig roll i produktionen av vacciner för Covid-19 för den afrikanska kontinenten.

Tillgång till vaccin är en av viktigaste faktorerna för att begränsa pandemin och smittspridningen. Tillgången till vaccin är utöver ett rent humanitärt perspektiv även helt avgörande för hur snabbt en ekonomisk återhämtning kan ske i utvecklingsländerna, för att rädda och skapa nya jobb och minska fattigdomen.

– Att vaccinationsgraden är så låg i Afrika är mycket oroande. Det känns därför väldigt angeläget för oss som Sveriges utvecklingsfinansiär att kunna vara med och finansiera något så viktigt som lokal produktion av vaccin på den afrikanska kontinenten, säger Maria Håkansson, VD för Swedfund.

Hittills har mindre än 2 procent av Afrikas befolkning vaccinerats mot Covid-19. Svårigheterna ligger bland annat i att länderna inte har de ekonomiska förutsättningarna för att köpa de vacciner som finns på världsmarknaden, brister i distribution samt att de flesta utvecklingsländer har låg produktionskapacitet för Covid-19 vaccin och är beroende av ett globalt samarbete för att kunna få tillgång till vaccin.

Kombinationen att tillverka vaccin i Afrika samt koordinera tillsammans med African Vaccin Aquisition Trust (AVAT) och COVAX, som är det världsomspännande initiativ som syftar till rättvis tillgång till COVID-19-vacciner, kan möjliggöra en stor ökning av tillgången av vaccin för kontinenten.

Aspen Pharmacare Holdings Limited (Aspen) är i dagsläget det enda bolag på den afrikanska kontinenten som kan producera vaccin i stor skala. Aspen har tecknat ett licensavtal med Johnsson & Johnsson för produktion av deras Covid-19 vaccin.

Produktionen startade redan i april och den finansiering som utvecklingsfinansiärerna nu går in med möjliggör en utökad produktion. Under 1,5 år kommer 400 miljoner doser att produceras – ett antal som skulle motsvara ungefär 1/3 av Afrikas befolkning.

Lånekonsortiet utgörs av IFC, Världsbanken, amerikanska utvecklingsbanken DFC, franska utvecklingsfinansiären Proparco samt European Financing Partners, EFP, som består av ett antal europeiska utvecklingsfinansiärer, däribland Swedfund. Swedfund deltar i lånefinansieringen med 40 MSEK. Finansiering som nu görs är en del av Swedfunds tidigare beslut att avsätta kapital till EFP:s Covid-satsning.