Investeringar i digitalisering i utvecklingsländer är centralt för att minska både ekonomiska och digitala klyftor. Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund genomför därför en fondinvestering med syftet att utveckla unga företag och stötta entreprenörer som arbetar med digitala affärsmodeller grundade på lokala behov i Afrika. Investeringen på 10 MUSD görs i tillväxtkapital (Venture Capital) i TIDE Africa Fund II, vars affärsidé är att finansiera utveckling av skalbara och innovativa affärsmodeller.

Bristen på internetuppkoppling i kombination med begränsad tillgång till digitala tjänster är ett hinder för inkluderande och hållbar tillväxt. För att främja utveckling krävs dels kapacitetsbyggande av infrastruktur och utbildning samt en förutsägbar lagstiftning, dels investeringar och hållbara affärsmodeller baserade på lokala behov.

– Investeringar krävs för att öka möjligheterna att använda ny teknik som accelerator för utveckling och fattigdomsminskning. Genom att erbjuda finansiering till entreprenörer i en tidig fas kan vi stödja utvecklingen av digitala affärsmodeller baserade på lokala behov, säger Maria Håkansson VD, Swedfund.

Utvecklingsfinansiering kan på flera sätt främja arbetet med att påskynda en hållbar utveckling, bland annat genom att investera i kostnadseffektiva och digitala lösningar som bidrar till jobbskapande, ökad tillgänglighet till varor och tjänster i utvecklingsländer och framväxt av nya och innovativa lösningar, exempelvis inom utbildning, hälsovård, finansiella tjänster och logistik.

– Det här är en milstolpe eftersom vi under en längre tid har arbetat målmedvetet för att hitta en partner med en stark position och erfarenhet av att i ett tidigt skede växa och utveckla digitala lösningar som tar sin utgångspunkt i lokala behov. Som utvecklingsfinansiär kan vi i detta bidra med långsiktigt kapital i kombination med kunskap och lång erfarenhet av hållbarhetsarbete, säger Maria Håkansson.

Det finns stora möjligheter med hållbara investeringar i Afrika och om fler aktörer går samman kan man skapa större impact som gynnar utvecklingen för miljontals människor menar Maria Håkansson, som vidare konstaterar att Swedfund vill bidra till att mobilisera institutionellt och kommersiellt kapital.

TIDE Africa Fund II förväntas generera både direkt och indirekt sysselsättning, skapa lokal ekonomisk utveckling samt bidra med lösningar på de behov som finns lokalt av samhällsviktiga produkter och tjänster.