Den 16 december investerade Swedfund 26 miljoner USD i African Infrastructure Investment Fund 4 (AIIF4). Det är en afrikansk infrastrukturfond, som förvaltas av Africa Infrastructure Investment Managers (AIIM).

AIIF4:s mandat omfattar både energiinfrastruktur, till exempel förnybar energiproduktion, digital infrastruktur som datacenter, fibernätverk samt transportinfrastruktur i form av vägar och logistiklösningar vid hamnar. Fonden riktar sig mot länder i Afrika och genom fondens investeringar byggs infrastruktur som stärker företagen, till exempel i form av logistiklösningar i hamnar och förbättrad digital infrastruktur. En del av fondens investeringar förväntas gå till utbyggnad av förnybar energi, vilket skapar förutsättningar för grön omställning. Framför allt skapar dock fonden jobb genom att företagens konkurrenskraft stärks.

Detta är den första investering Swedfund gjort i bredare infrastruktur som innefattar mer än bara ren energi och klimatinfrastruktur.

– Detta är ett delvis nytt område för Swedfund eftersom det är mer än bara investeringar i förnybar energi. Det är ett bra sätt att nå ut med investeringar som skapar jobb och dessutom kan bidra till klimatomställningen samt leda till digital utveckling, säger Maria Håkansson, vd Swedfund.

Investeringen i AIIF4 ger möjlighet att bygga vidare på denna sektors fokus på viktig infrastruktur och tjänster kopplade till dessa som förväntas stödja ekonomisk utveckling och sysselsättning samt ökad och förbättrad tillgång till förnybar energi och därigenom begränsning av klimatförändringarna. AIIF4:s investeringar i digital infrastruktur och mobilitet och logistik kan, i likhet med de energirelaterade investeringarna, bidra till att överbrygga bristen på tillgång till tjänster och infrastruktur som spelar en nyckelroll för tillväxt, utveckling och försörjning.

Investeringen görs i samarbete med flera andra europeiska utvecklingsfinansiärer och sydafrikanska försäkringsbolaget Old Mutual.