Efter en omfattande upphandlingsprocess har Fossil Free Marine valt Swede Ship Composite, som ingår i koncernen Swede Ship Marine AB, för produktion av världens första fullskaliga kommersiella marina drivmedelsstation för fossilfria bränslen. Den patentsökta “miljö-macken”, fungerar obemannad och den första enheten skall stå klar för etablering sommaren 2022. Projektplanering och produktion har redan inletts.

– För Fossil Free Marine är detta en mycket viktig milstolpe, då vi lämnar en lång utvecklingsperiod bakom oss och går in i skarpt läge, i produktion och kommersialisering för att skala upp verksamheten, säger Karl-Oskar Tjernström, medgrundare och VD för Fossil Free Marine. Han fortsätter;

– Jag är oerhört stolt över hela vårt team som har arbetat skickligt, målmedvetet och hårt för att ta oss till där vi är idag med en patentsökt och unik produkt. I Swede Ship Composite har vi nu funnit en tillverkare som med lång och specifik erfarenhet grundligt förstår och stödjer den ambitiösa plan vi har för att förändra sättet på vilket båtar tankas och hur drivmedel distribueras i marina miljöer.

De första enheterna är delfinansierade av Svenska Staten via Klimatklivet, som administreras av Naturvårdsverket och skall bidra till ändrat resebeteende och därmed sänkta CO2 utsläpp. Naturvårdsverket betonar i godkännandet av delfinansieringen för den marina miljöstationen att just denna satsning är ett av de projekt som ger störst klimat och miljönytta per investerad krona under prognosperioden.

Den marina drivmedelsstationen för flytande fossilfria drivmedel är den första i sitt slag och har under dryga 10 år av utvecklingsarbete mejslat fram en ny världsstandard. Fossil Free Marine har registrerat såväl tekniska- som designpatent och planerar för etableringar i volym över hela världen.

-Vi är stolta och glada att ha givits möjligheten att få medverka i framtagandet av en så unik och genomtänkt drivmedelsstation, att få producera de första kommersiella enheterna, och därigenom från start få bidra med vårt kunnande och vår långa erfarenhet av att tillverka robusta och sjödugliga konstruktioner i högprestanda komposit, säger Bo Axelsson, VD för Swede Ship Composite.

Med varvsanläggningar på Tjörn och i Hunnebostrand och personal med spetskompetens har Swede Ship unika kunskaper och färdigheter i produktion av skräddarsydda fartygslösningar för krävande kunder som militär, polis, kustbevakning och sjöräddning. Det gör Swede Ship synnerligen lämpade att hantera ett komplext projekt som byggandet av den aktuella marina “miljö-macken”.

-Swede Ship Composite ser mycket fram emot att vara en del av en så viktig lösning, som kommer att underlätta för många av våra befintliga och blivande kunder, som önskar fylla tankarna med förnyelsebara bränslen som HVO100, eller som vill ladda elbåtars batterier, något vi vet kommer som ett nästa steg, avslutar Bo Axelsson, VD Swede Ship Composite.

-Fossil Free Marine har i Swede Ship Composite funnit den tillverkare som, med lång och specifik erfarenhet, grundligt förstår och stödjer den ambitiösa plan vi har för att förändra sättet på vilket båtar tankas, och hur drivmedel distribueras i marina miljöer. Vi ser mycket fram emot att arbeta tätt tillsammans med Swede Ship för att förverkliga vår vision att med revolutionerande innovation disruptivt ändra och skapa en finansiellt hållbar, miljövänlig och säker distribution av förnyelsebara bränslen, i stora volymer, säger Karl-Oskar Tjernström, VD för Fossil Free Marine.