Swedbank: “Slut på räntehöjningar, men nedgången dröjer”

Swedbank förutspår avslut på räntehöjningar från Riksbanken

I en färsk analys från Swedbank, kallad Räntebladet, framgår det att bolåneräntorna har nått sin högsta punkt, och att framtida räntehöjningar från Riksbanken inte förväntas. Istället förutspår banken en nedgång i räntorna, men detta väntas dröja fram till juni 2024 när Riksbanken tros sänka styrräntan.

Första räntesänkningen kommer till midsommar

Under sitt senaste sammanträde i november beslutade Riksbanken att inte ändra styrräntan, vilken står kvar på 4,00 procent.

– Vi hade räknat med att Riksbanken skulle höja styrräntan med 25 punkter, vilket gör att vi nu reviderar ned vår prognos. Riksbanken signalerar att det finns risk för ytterligare en höjning längre fram men vi bedömer att det inte blir aktuellt. Inflationen är tydligt på väg ned, arbetslösheten stiger och ekonomin har stagnerat. Vi räknar med att Fed och ECB inleder sänkningar under andra kvartalet 2024 och att Riksbanken följer efter och sänker räntan lagom till midsommar, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.

Den stora ränteuppgången ligger bakom oss

Under november har marknadsräntorna i både Sverige och internationellt sjunkit. Den främsta drivkraften bakom denna utveckling är USA, där lägre inflation och en svagare ekonomisk framtid har ökat förväntningarna på framtida räntesänkningar från den amerikanska centralbanken, Fed.

– Vi reviderar ned våra prognoser på långräntor under 2024 men räknar dock med en viss rekyl uppåt i närtid efter den stora nedgången i november. Den stora ränteuppgången lär dock vara bakom oss, säger Andreas Wallström.

Prognoser för bolåneräntor revideras ned

De lägre marknadsräntorna, tillsammans med antagandet om att Riksbanken har nått räntetoppen, leder till att Swedbank nu reviderar sina prognoser för bolåneräntor. De bundna bolåneräntorna förväntas vara relativt stabila på kort sikt, för att sedan sjunka något under prognosperioden.

– De rörliga bolåneräntorna väntas ha toppat på omkring 4,8 procent men börjar sjunka mer tydligt först från andra halvåret 2024 i samband med Riksbankens räntesänkningar, säger Andreas Wallström.

Swedbanks sektion för makroekonomi hittar du här.