Swedbank har beslutat att investera 10 miljoner SEK i Hemma, den ledande SaaS-plattformen för energidata från privatbostäder. Genom denna investering blir Swedbank minoritetsägare i företaget. Energianvändningen i fastigheter är en avgörande faktor i klimatomställningen eftersom de står för hela 35% av den totala energikonsumtionen i Sverige. EU har också lanserat en ambitiös agenda för att uppnå klimatneutralitet senast år 2050. Genom samarbeten med företag som Hemma har Swedbank som Sveriges största bolåneaktör en betydande potential att bidra till klimatomställningen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kerstin Winlöf, chef för Group Products & Advice på Swedbank, betonar vikten av att stödja bankens kunder att fatta välgrundade finansiella beslut som också bidrar till att minska klimatutsläppen. Energibesparingar i fastigheter utgör en viktig del av detta, och enligt henne har Hemmas plattform för energidata stor potential att vara ett verktyg för Swedbank, dess kunder och samhället i stort.

Hemma tillhandahåller en plattform som samlar in och analyserar data om energieffektiviteten i privatbostäder. Den ger även förslag på åtgärder för förbättring samt möjliggör övervakning av hur energieffektiviteten i en fastighet utvecklas över tid. Plattformen fungerar som ett digitalt komplement till energideklarationer och energirådgivning.

Therese Ruth, VD för Hemma, uttrycker sin glädje över att Sveriges största bolåneaktör, Swedbank, har valt att investera i företaget. Hon ser detta som ett erkännande av att deras erbjudande kring dataaggregering är av strategisk betydelse för banker för att nå sina hållbarhetsmål.

Swedbank och Hemma har tidigare samarbetat, där Swedbanks kunder har haft möjlighet att analysera sin bostad med hjälp av Hemmas plattform och sedan ansöka om finansiering för förbättringsåtgärder via Swedbank. Förutom Swedbank har Hemma även flera banker, energibolag och installatörer som sina kunder.

Även befintliga ägare i Hemma har deltagit i denna emission. Detta visar på deras fortsatta engagemang och förtroende för företaget och dess potential att påverka energieffektiviteten i bostäder i Sverige.

Swedbanks investering i Hemma markerar en viktig milstolpe för båda parter och öppnar upp möjligheter för att ytterligare främja hållbarhet och energieffektivitet i bostadssektorn. Med sitt starka samhällsengagemang och breda kundbas har Swedbank en unik position för att påverka och accelerera övergången till en mer hållbar framtid.