Sweco har tilldelats ett avtal i samband med den pågående expansionen av Stockholms tunnelbana. Region Stockholm är kunden bakom en av de mest betydande investeringarna någonsin i stadens tunnelbanesystem. Det senaste avtalet är en följd av flera andra projekt som Sweco har genomfört för den nya tunnelbanelinjen i Stockholm sedan 2014.

Stockholms tunnelbana transporterar över 1,1 miljoner resenärer dagligen och behöver utvidgas avsevärt på grund av regionens snabba tillväxt. Sedan 2014 har Sweco och deras spanska samarbetspartner TYPSA tillhandahållit olika tjänster, inklusive arkitektur, civilingenjörstjänster, MEP-design (mekanisk, elektrisk och VVS), samt visuella representationer och medieinnehåll för de planerade nya stationerna.

”Sweco är stolta över att vara en långsiktig partner i projektet för utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Detta är ett mycket omfattande stadsutvecklingsprojekt, för en växande region i behov av ett utbyggt och hållbart kollektivtrafiksystem. Vi har arbetat med Region Stockholm sedan 2014 och vi förstår komplexiteten i utbyggnadsprojektet. Vi har bland annat utformat de nya stationerna på linjen. Det gör det möjligt för oss att tillhandahålla rätt experter vid rätt tidpunkt för att genomföra det här stora projektet”, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd för Sweco i Sverige. 

Det nya uppdraget innefattar bland annat bygg- och installationsledning, vilket innebär att övervaka och följa upp arbetsprocessen för olika entreprenörer på plats, samordning och koordinering, samt expertstöd för att assistera bygg- och projektledningen vid implementeringen av den 11,5 kilometer långa tunnelbanelinjen med sju nya stationer. Projektet påbörjades i november 2023 och planeras att vara klart år 2030.

Den nya tunnelbanelinjen kommer att börja från den existerande stationen Kungsträdgården i centrala Stockholm och sträcka sig genom berget och under Saltsjön till Nacka kommun öster om Stockholm. En av stationerna kommer att vara belägen 100 meter under marken.