Nu fördjupas samarbetet mellan Soltech Energys dotterbolag Soltech Energy Solutions och Falkenklev Logistik. Utöver den 1,5 hektar stora solpark Soltech ska bygga, ska båda bolagen tillsammans med Scania även uppföra Sveriges största ladd- och batteripark för lastbilar. Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet*. Soltechs ordervärde för batteriparken uppgår till 20 MSEK.

Solenergibolaget Soltech Energy Solutions hjälper stora markägare, fastighetsägare samt logistik- och transportaktörer med storskalig solenergi samt ladd- och lagringslösningar. Nu är bolaget delaktiga i det som blir Sveriges största ladd- och batteripark för lastbilsladdning.

Ladd- och batteriparken i Malmö uppförs åt Falkenklev Logistik, tillsammans med Scania och Kempower. Projektet blir landets största av sin sort när det färdigställs senare i år och är ett av flera led i Falkenklevs hållbarhetssatsning. En satsning som också inrymmer en 1,5 hektar stor solpark som Soltech ska bygga i Perstorp under året samt fem nyinköpta el-lastbilar från Scania.

– Nu fullbordar Falkenklev sin hållbarhetsinvestering. Solens strålar skapar först solel i deras nya solpark som säljs ut på det lokala elnätet, och deras nya el-lastbilar kommer att kunna laddas i den nya kombinerade snabbladd- och batteriparken. Dessa satsningar gör att Falkenklev verkligen sitter i förarsätet när det kommer till hållbara transporter, säger Rickard Lantz, Affärsutvecklingschef, Soltech Energy Solutions.

Ladd- och batteriparken tillgänglig även för allmänheten
Parken kommer att kunna ladda 22 fordon samtidigt, men har potential att i framtiden inrymma ytterligare 18 laddplatser. Ladd- och batteriparken kommer också att bidra till att allmänheten kan ladda sina elbilar under dagtid.

– Ska vi göra det här så ska vi göra det ordentligt. Nu kommer våra nya el-lastbilar kunna laddas i vår nya ladd- och batteripark, som dessutom kommer att vara tillgänglig för publik laddning under dagtid. Att vi både kan bidra till områdets allmänna laddinfrastruktur och framtidssäkra vår egen verksamhet på samma gång känns väldigt bra, säger Victor Falkenklev, vd på Falkenklev Logistik.

– Scanias elektrifierade lastbilar bidrar till ett hållbart transportsystem och det är därför glädjande att vi får bidra med våra lösningar till en aktör som tänker hela vägen. Från förnybar egenproducerad solenergi till egen laddinfrastruktur. Det är att skapa hållbara transporter, säger Håkan Roupé, Lastbilssäljare på Scania.

Från solens strålar till el – så går det till
1. Solparken skapar över en miljon kilowattimmar
Solelen som solparken i Perstorp, Skåne, producerar säljs och matas ut till det lokala elnätet. Solparken blir cirka 15 000 kvm stor. Med elen som solparken genererar skulle en elbil kunna köra cirka 400 000 mil.

2.Batteriparken stärker upp elnätet och säkerställer trygg laddning
Den nya batteriparken blir utrustad med 2 MW-batterier för att stärka upp nätet och säkerställa kapaciteten i snabbladdarna. Med detta blir de 22 laddplatserna både trygga och säkra. Parkens snabbladdare kommer även att vara tillgängliga för allmänheten dagtid, något som bidrar till fordonbranschens omställning i södra Sverige.

3. Transporter som körs på framtidssäkrad solel
Falkenklevs transporter kommer sedan att kunna utföra sina leveranser på grön el. Logistik- och transportbolaget blir även oberoende av skenande el- och drivmedelspriser då de kommer att mata ut över en miljon kilowattimmar till det lokala elnätet som ett resultat av sin nya solpark.