Sveriges position på den europeiska dieselmarknaden har genomgått en dramatisk förändring, enligt den senaste uppdateringen från Bilresa.se. De senaste jämförelserna av drivmedelspriser i 45 länder visar att Sverige inte längre är bland de mest kostsamma länderna när det gäller diesel. Detta markerar en betydande förändring jämfört med 2018 när Bilresa.se började regelbundet samla in data om drivmedelspriser. För första gången på flera år är Sverige inte den nation som har de högsta dieselpriserna.

Från och med 2018 har Bilresa.se kontinuerligt sammanställt drivmedelspriser från olika länder i Europa. Denna omfattande analys har gett en unik inblick i prisutvecklingen och visar nu att Sverige inte längre tillhör de dyraste länderna när det gäller diesel. Denna trend öppnar upp möjligheter för ökad bilresande och bilturism, vilket kan locka fler resenärer som föredrar att använda bil som sitt transportmedel i Sverige.

“Vår grundliga jämförelse visar en betydande förskjutning. För första gången sedan 2018 är Sverige inte bland de högsta i dieselpris”, förklarar Fredrik Falkengren från Bilresa.se.

Den sänkta dieselpriset i Sverige kan delvis tillskrivas regeringens minskning av reduktionsplikten samt en justering av bränsleskatterna, vilket har resulterat i en direkt sänkning av dieselpriset med upp till fyra kronor per liter. Dessa åtgärder är en del av regeringens strävan att minska bränslekostnaderna.