Sveriges ekonomiska landskap skakas återigen av inflationshot som kan tvinga fram en ovälkommen räntehöjning. Med nya rapporter i antågande och en alltmer räntekänslig allmänhet, navigerar Riksbanken i grumliga vatten.

Inflationens nyktra vändning

Sedan årsskiftet har Sverige noterat en inflationstakt som tycktes avta efter en topp i december. Men den lättnaden kan visa sig vara kortvarig. De kommande siffrorna från Statistiska centralbyrån (SCB) pekar mot en återupptagen uppåtgående trend, vilket för riksbankschef Erik Thedéen och många hushåll och företag kan betyda en allt mer påtaglig ekonomisk press.

Prisuppgången tar fart

Trots en period av stabilisering är det nu tecken på att prisökningarna har fått ny vind i seglen. Handelsbanken har observerat en ökning i kostnaderna för varor och tjänster från 4 procent i september till 4,4 procent i oktober, exklusive ränteeffekter.

Inflationsrapporten som kan förändra spelplanen

Nästa veckas inflationsrapport från SCB kommer att vara en skarp vägvisare inför räntebeskedet. Den kommer att ge en tydligare bild av inflationens riktning och kan bli direkt avgörande för Riksbankens kommande beslut om en eventuell räntehöjning.

Motiv för räntehöjning

Inflationstakten har smugit sig uppåt enligt Handelsbanken, där både Konsumentprisindex (KPI) och Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) uppvisar en ökning. Skillnaden mellan dessa mått är att KPI inkluderar räntekostnader medan KPIF gör det inte. Enligt prognoser är vi nu uppe i 4,4 procent för KPIF, medan KPI ligger på 6,7 procent. Nordeas analys är inte långt ifrån med liknande siffror.

Den svaga kronans inverkan

Handelsbanken pekar på den svaga kronan som en stor faktor bakom den ökande inflationen, speciellt med tanke på matpriserna. Detta kan tvinga företagen att justera upp sina priser för att kompensera för kostnadsökningarna.

Osäkerhet inför nästa räntebesked

Med ett räntebesked från Riksbanken planerat till den 23 november och en ny inflationsrapport på tröskeln, är marknaden splittrad. Prissättningen på räntemarknaden indikerar en 50-procentig chans för en räntehöjning. Handelsbanken, Nordea och Swedbank förutspår en ökning, medan SEB förväntar sig oförändrad ränta.

Riksbanken hade tidigare bedömt sannolikheten för en höjning till 40 procent för november. Med de nya inflationssiffrorna på bordet kan det scenariot behöva skrivas om.

Sammanfattning

Den ekonomiska vägkorsningen Sverige står inför är fylld av komplexitet. Med en potentiell räntehöjning på horisonten är det många som nu håller andan – inte minst de hushåll och företag som redan känner av den finansiella tyngden av en inflation på uppgång. De kommande rapporterna från SCB kommer att vara kritiska för att ge en klarare bild av framtiden och Riksbankens eventuella respons i form av en ränteförändring.