Den nya utgåvan av rapporten The Geography of Europe’s Brain Business Jobs: 2022 Index från forskningsinstitutet European Centre for Policy Reform and Entrepreneurship (ECEPR), framtagen med stöd av Nordic Capital, mäter andelen av den arbetsföra befolkningen sysselsatt i särskilt kunskapsintensiva industrier i 31 länder och 284 regioner.

  • Endast Irland och Schweiz har en högre andel sysselsatta i kunskapsintensiva industrier än Sverige.
  • Stockholm är Nordens kunskapshuvudstad och en ledande europeisk region.

Irland går om Sverige, men Sverige fortfarande i toppen
Sett till koncentrationen av arbetstillfällen i kunskapsintensiva industrier, så kallade brain business-jobb, rankas Sverige på tredje plats i Europa. Det är en nedgång jämfört med förra årets andra plats eftersom Irland gått om, men fortfarande en stark placering. Så mycket som 9,3 procent av Sveriges arbetsföra befolkning är sysselsatt i kunskapsintensiva industrier.

Brain business-jobb spelar viktig roll i att hålla nere arbetslösheten
”Vi mäter hur stor andel av befolkningen i varje europeisk region som är sysselsatt i brain business-jobb, tillverkningsindustri och professionella tjänster. Dessa tre delar av ekonomin är särskilt värdeskapande sektorer. Det vi finner är att en region där 10 procentenheter mer av befolkningen, jämfört med det europeiska genomsnittet, arbetar i dessa delar av ekonomin, i genomsnitt har 2,2 procent lägre arbetslöshet”, förklarar Dr Nima Sanandaji, ordförande för tankesmedjan ECEPR.

Kunskapsjobben är motståndskraftiga mot kriser
”Kunskap är grunden för att attrahera investeringar och skapa värde på ett långsiktigt hållbart sätt. Genom det årliga brain business jobs-indexet studerar vi de kunskapsintensiva jobben i Europa. Vi ser att dessa jobb är motståndskraftiga mot kriser och att regioner med många brain business-jobb tenderar att ha betydligt lägre arbetslöshet”, säger Klas Tikkanen, Chief Operating Officer på Nordic Capital Advisors.

Stockholm leder Norden sett till andelen brain business-jobb
17,8 procent av andelen arbetstillfällen i Stockholm är i kunskapsintensiva industrier, vilket gör Stockholm både till Nordens kunskapshuvudstad men också till en ledande europeisk region. Med en sådan hög koncentration ligger Stockholm över Paris, London och Berlin.

Sveriges utmaningar framöver
Medan Sverige behåller en stark position, placerar sig Irland i årets index (för vilket rapporterade data saknades tidigare år) över Sverige i koncentrationen av brain business-jobb. För att konkurrera med Irland och Schweiz behöver Sverige en reform av regleringen och beskattningen av företag. Det är också så att huvudstadsregionerna i östeuropeiska nationer närmar sig Stockholm sett till koncentrationen av brain business-jobb. Konkurrensfördelen för de östeuropeiska huvudstadsregionerna är att de kombinerar god tillgång på talanger med lägre lönekostnader. Kostnaden för arbetskraft är en viktig utmaning för Sverige att ta itu med, eventuellt genom en sänkning av skatterna på arbete.

Fakta/Länderna med flest kunskapsintensiva jobb i Europa – topp 15

Land Andel kunskapsintensiva jobb per capita, (%)
Schweiz 10,1
Irland 10,1
Sverige 9,3
Nederländerna 9,0
Luxemburg 8,9
Danmark 8,9
Finland 8,6
Storbritannien 8,1
Tyskland 8,1
Estland 7,7
Malta 7,6
Ungern 7,5
Island 7,5
Slovenien 7,3
Belgien 7,1