En färsk analys från EY visar att Sverige förlorar sin position inom topp tre i en global elbilsranking. Kina och Norge toppar listan medan USA har klättrat förbi Sverige och nu innehar tredjeplatsen, vilket placerar Sverige på fjärde plats.

Trots att Sverige har fördelar som ett starkt utbud och användning av förnybar energi inom den svenska elbilsmarknaden, står man inför utmaningar som bristande laddinfrastruktur och avskaffandet av klimatbonusen. För att fortsätta att vara en betydande aktör inom den globala utvecklingen av elbilar krävs investeringar i snabbladdningsnätverk och ökad energieffektivitet.

EY:s “Electric Vehicle Country Readiness Index” rankar årligen länder baserat på 27 olika faktorer uppdelade i tre huvudkategorier: utbud, efterfrågan och regleringar. Enligt den senaste versionen av elbilsindexet för 2023 bibehåller Sverige sin fjärdeplats när det kommer till utbudsaspekten, medan USA gör en betydande uppflyttning till tredjeplatsen. I kategorin efterfrågan har Sverige tappat till en tredjeplats, medan Kina intar andraplatsen. När det gäller regleringsområdet ligger Sverige kvar på sjunde plats.

Ranking för 2021, 2022 och 2023. (Klickbar bild)

Utbud av snabbladdare drar ned medan förnybar energi ger extrapoäng

55 procent av den globala produktionen av elbilar förväntas ske i Kina, vilket ger dem en tydlig första plats när det gäller tillgänglighet av elbilar. Sverige åtar sig fjärde platsen i utbudskategorin, tack vare en väletablerad energiproduktion som är rik på förnybar energi och ett överskott av elproduktion. Dessutom är utbudet av elbilar i Sverige högt mognat, och det förväntas att 70 procent av de nya bilmodellerna som lanseras under de kommande fem åren kommer att vara elbilar. Sverige har också en betydande tillgång till litiumjonbatterier med en tillverkningskapacitet på 16 GWh år 2023, vilket endast överträffas av Kina, USA och Tyskland.

Trots Sveriges starka ställning inom utbud finns det utmaningar. År 2022 var endast 16 procent av landets laddningspunkter snabbladdare, vilket placerar Sverige under genomsnittet bland de analyserade länderna. I en global jämförelse rankar Sverige på 13:e plats av 20 länder när det gäller andelen snabbladdare, medan Kina befinner sig i topp med 43 procent.

– Sverige är en ledande elbilsnation, men utan fortsatt investering är det inget som kan tas för givet. Antalet elbilar på svenska vägar ökar snabbt, men utbyggnaden av publika laddare hänger inte med i samma takt. För närvarande har vi ungefär 25 elbilar per publikt tillgänglig laddpunkt, vilket är betydligt högre än EU:s rekommendation på tio bilar per laddpunkt, säger Martin Cardell, globalt ansvarig för mobility på EY.

Elbilars minskande kostnad driver efterfrågan

Sverige har förlorat sin ställning inom efterfrågekategorin, medan Kina klättrat förbi. Trots detta håller Sverige fast vid en tredjeplats, vilket fortfarande är en stark position globalt. Under 2023 förväntas 53 procent av fordonsförsäljningen i Sverige utgöras av elbilar, vilket gör Sverige till den näst bästa i världen när det gäller penetrationen av elbilar i jämförelse med de undersökta länderna. Sverige överträffar även Kina med sina förväntade 30 procent men Norge placerar sig först med en imponerande andel på 81 procent

Kostnaden för elbilar fortsätter att bli mer konkurrenskraftigt jämfört med förbränningsmotorbilar. Globala oroligheter har gjort fossila bränslen dyrare i förhållande till el och därmed har elbilar blivit relativt billigare att använda, vilket har ökat efterfrågan över hela världen. Samtidigt är Sverige ett av de länder där prisgapet mellan elbilar och förbränningsbilar är bland de lägsta, och genomsnittspriset för en elbil i Sverige är bara 21 procent högre än för en förbränningsbil. Dessutom är svenska konsumenter benägna att betala en extra kostnad för att köpa en elbil, i genomsnitt 18 procent mer än vad de skulle betala för en förbränningsbil. Denna överensstämmelse mellan konsumenternas vilja att betala mer och prisskillnaden kan vara en av faktorerna som förklarar varför svenska konsumenter i hög grad föredrar elbilar, enligt den senaste EY Mobility Consumer Index-undersökningen.

Slopad klimatbonus påverkar negativt, men Sverige har gott om pådrivande regleringar

Sverige har satt ett ambitiöst mål att förbjuda försäljningen av förbränningsmotorfordon före 2030, vilket är ett utmanande åtagande när det jämförs med internationella standarder. För att uppnå detta mål har Sverige implementerat flera initiativ som främjar övergången, och i regleringskategorin rankas landet som sjunde. Tyvärr har avskaffandet av klimatbonusen år 2022 haft en negativ inverkan på Sveriges position i denna ranking. Trots detta har Sverige ändå relativt goda regelverk som främjar elektrifiering av fordonsflottan, inklusive incitament som Grön Teknik-avdraget och Ladda Bilen-bidraget.

– Vi ser en förändring i Sveriges elbilsmarknad. Andra länder, särskilt USA, tar stora steg framåt med nya program och investeringar. Den slopade klimatbonusen ligger helt klart Sverige i fatet, men det vägs upp av att man riktar om fokus mot att skapa positiva incitament inom infrastruktur, vilket kan ge bättre utdelning på sikt. Det som är helt klart är att infrastrukturen måste utvecklas ännu snabbare för att Sverige fortsatt ska vara ledande inom elektrifiering av fordonsflottan, säger Martin Cardell.