Sverige har sänkts i Transparency Internationals årliga korruptionsindex efter fyra års tillväxt. Landet har gått från 85 poäng förra året till 83 poäng i år, en minskning som placerar Sverige på en femteplats, delad med Singapore. Detta är den lägsta poängen Sverige har uppmätt sedan 2012. Bland länderna i Norden så ser Norge och Finland en liknande utveckling som Sverige samtidigt som Danmark sticker ut med en förbättring och öakr med två poäng till 90.

– Sverige framhålls ofta som ett land fritt från korruption. Det faktum att vi nu backar till det sämsta uppmätta resultatet på elva år är ett tydligt tecken på att den senaste noteringen bör ses som en väckarklocka. Sverige bör snarast vidta krafttag för att få bukt med den existerande korruptionsproblematiken, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor.

Få länder har förbättrat sig sedan 2012
Indexet utvärderar den uppfattade korruptionen inom den offentliga sektorn för 180 länder på en skala från 0 till 100. Ju högre värde desto mindre korruption. Som tidigare år är en tredjedel av länderna lågt bedömda med mindre än 50 poäng, och genomsnittet för hela världen är fortfarande 43 poäng. Sedan 2012 har endast 25 länder förbättrat sin bedömning av korruption, medan 31 länder har blivit sämre, medan resterande 124 länder har samma nivå som tidigare.

– Trots Sveriges jämförelsevis låga grad av korruption är det globala perspektivet av största vikt. Detta gäller särskilt för Sverige då vi är ett exportberoende land som verkar på tillväxtmarknader. Ett sådant perspektiv innefattar bland annat att ha god kännedom om de korruptionsrisker som är närvarande i andra länder, men också ett aktivt arbete för att säkerställa att vi inte exporterar korruption till omvärlden, säger Hayaat Ibrahim.

I årets index lyfter TI att pandemin samt ett förändrat säkerhetspolitiskt läge påverkar regioner på olika sätt. Korruption är ett centralt hot mot fred och säkerhet samt uppges elda på rådande konflikter i världen. Vidare framgår att korruption fortsatt nyttjas som ett verktyg för att underminera demokratiska värderingar.

Topp 10-listan
Bland de 10 högst rankade länderna enligt korruptionsindexet var det endast Danmark och Irland som minskade korruptionen under 2022 jämfört mot 2021.

Land Index-poäng
Danmark 90
Finland 87
Nya Zeeland 87
Norge 84
Singapore 83
Sverige 83
Schweiz 82
Nederländerna 80
Tyskland 79
Irland 77

Se hela listan här!