Trenden med en ökande mängd svenska företag håller i sig. Under oktober månad ökade antalet svenska företag med 3 249 företag i jämförelse med föregående månad. Det framgår av en sammanställning baserad på Bolagsverkets statistik, utförd av webbhotellspecialisten STRATO.

I juli månad skedde en minskning i antalet svenska företag. Nu när sommaren är över och vi tittar på oktober månad, ser vi istället en fortsatt ökning i antalet företag. Antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket minus de avregistrerade ökade med 3 249 företag, vilket motsvarar en ökning på 0,31 procent. Jämfört med oktober 2022 är detta en ökning på 1,41 procent.

– Den stabila tillväxten för tredje månaden i rad visar på en ihärdighet och driftighet bland svenska företagare, vilket är avgörande för svensk ekonomi. Därför är det viktigt att fortsätta stötta och skapa goda förutsättningar för egenföretagare så att fler vågar ta klivet att starta och driva eget, säger Herman Borel, internationell chef för affärsverksamhet på STRATO.

Stor ökning i Skåne

Under oktober månad ökade företagsantalet i samtliga regioner. Den största tillväxten noterades i Skåne län, där näringslivet utökades med 0,45 procent. Därefter följde Västra Götalands län med en ökning på 0,41 procent och Västernorrlands län med en ökning på 0,36 procent.

De lägsta tillväxtsiffrorna registrerades i Blekinge län, där antalet företag ökade med 0,11 procent. Därefter följde Värmlands län med 0,17 procent tillväxt och Kronobergs län samt Kalmar län, båda med en ökning på 0,18 procent.

Sammanställning per region:

Region Tillväxt oktober 2023 (registrerade – avregistrerade) Tillväxt oktober 2023 (antal)
Skåne län 0,45% 584
Västra Götalands län 0,41% 712
Västernorrlands län 0,35% 67
Västerbottens län 0,34% 76
Södermanlands län 0,32% 75
Stockholms län 0,29% 1021
Uppsala län 0,29% 101
Gotlands län 0,29% 18
Örebro län 0,24% 56
Hallands län 0,23% 79
Jönköpings län 0,22% 67
Västmanlands län 0,22% 47
Dalarnas län 0,21% 53
Östergötlands län 0,21% 74
Norrbottens län 0,19% 39
Gävleborgs län 0,19% 41
Jämtlands län 0,19% 26
Kalmar län 0,18% 33
Kronobergs län 0,18% 29
Värmlands län 0,17% 39
Blekinge län 0,11% 12
Totalt: 0,31% 3 249

*Det kan förekomma en viss eftersläpning av statistiken mellan olika månader. Det kan handla om att företag som avregistrerats kan bakåtdateras, där exempelvis en konkurs registreras i Bolagsverkets register i juni, men själva konkursen är avslutad i maj. Då sätts maj sedan som avregistreringsdatum.