Svenska barnfamiljer planerar att lägga 18 522 kronor på årets sommarsemester

En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att svenska barnfamiljer i genomsnitt planerar att spendera 18 522 kronor på semester 2024. Undersökningen, som genomfördes av Verian, belyser också att familjer med lägre inkomster avser att spendera betydligt mindre. Bland dessa överväger hela 20 procent att ta ett privatlån för att finansiera semestern.

Ekonomisk prioritering trots osäkra tider

Trots två år av ekonomiska utmaningar visar det sig att många fortfarande prioriterar att resa under sommaren. Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, betonar vikten av att noggrant överväga nödvändigheten av att ta ett privatlån för semestern: – För den med tunnare plånbok är det viktigt att noga överväga om det är nödvändigt att ta ett privatlån för semestern, säger han.

Skillnader baserade på inkomst och familjesituation

Undersökningen visar tydliga skillnader i semesterbudgetar beroende på hushållets inkomstnivå och familjesituation. Familjer med högre inkomster, fler och äldre barn samt sammanboende planerar att spendera betydligt mer på sina sommarresor. Till exempel planerar hushåll med inkomster över 84 000 kronor att lägga 24 576 kronor, medan de med inkomster under 35 000 kronor endast planerar att spendera 15 407 kronor.

Semesterbudgetar för olika inkomstgrupper och familjesituationer

  • Hushåll med inkomster under 35 000 kr: 15 407 kr
  • Hushåll med inkomster mellan 35 000 – 50 000 kr: 12 098 kr
  • Hushåll med inkomster mellan 50 000 – 84 000 kr: 16 514 kr
  • Hushåll med inkomster över 84 000 kr: 24 576 kr

Barnens ålder påverkar semesterutgifterna

Även barnens ålder påverkar hur mycket familjerna planerar att spendera. Familjer med äldre barn tenderar att ha högre semesterbudgetar. Exempelvis spenderar familjer med barn i åldern 16–18 år i genomsnitt 23 260 kronor.

Ensamstående vs. sammanboende

  • Ensamstående: 15 666 kr
  • Sammanboende: 19 158 kr

Att ta privatlån för semesterresan

En av de mest oroande insikterna från undersökningen är att 4 procent av barnfamiljerna överväger att ta ett privatlån för att ha råd med semester 2024. Denna andel stiger till 20 procent bland låginkomsttagare. Stefan Westerberg varnar för riskerna med att finansiera semestern med lån: – Det finns stora privatekonomiska risker med att ta ett privatlån för att resa i väg med familjen. Lån utan säkerhet kommer ofta med högre räntor och kan öka rejält över tid om de inte snabbt betalas tillbaka, säger han.

Tips för en ekonomiskt hållbar semester

För att undvika ekonomiska bekymmer rekommenderar Stefan Westerberg att göra en noggrann budget: – Gör gärna en budget över de aktiviteter du planerar under sommarsemestern. På så sätt får du bättre koll på utgifterna och kan ställa dem mot dina intäkter, säger han.

Slutsatser från undersökningen

Undersökningen visar en komplex bild av svenska barnfamiljers semesterplaner, där ekonomiska förutsättningar och familjesituationer spelar en stor roll. Det är tydligt att många vill unna sig en sommarresa, men för dem med knappa marginaler kan det vara klokt att hålla nere kostnaderna och undvika att finansiera semestern med lån.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Verian (f.d. Kantar Public) på uppdrag av Länsförsäkringar den 15–19 maj 2024 och inkluderade 1000 individer med hemmaboende barn under 18 år. Deltagarna valdes slumpmässigt från Sifopanelen, som består av ett riksrepresentativt urval avseende kön, ålder och region.