Svenskar är särskilt bekväma att prata om sin privatekonomi och om pengar med familj och vänner, visar en ny studie från Klarna som omfattar 18 länder. 

Att prata om pengar och sin ekonomiska situation är för många ett laddat ämne som man kanske helst undviker helt och hållet. Men i tuffa ekonomiska tider med hög inflation, ökade räntekostnader och dyrare matpriser hamnar privatekonomin naturligt i fokus. Att prata pengar med andra är viktigt av samma skäl som vi pratar om det mesta, för att få sinnesro och råd från andra. Trots det är det fortsatt många som undviker ämnet helt. 

Klarnas senaste Money Management Pulse, med data från andra kvartalet 2023, visar att hela 62 procent av svenskarna känner sig bekväma att prata pengar. Det är högst av alla länder i undersökningen och hela 15 procentenheter högre än det globala snittet. I exempelvis Finland är siffran betydligt lägre, endast 30 procent. 

Millenniegenerationen är mest bekväma
I Sverige är åldersgruppen 26-41, även kallad Millennials, mest bekväma med att prata pengar, följt av åldersgrupperna 18-25 år (62 procent), 42-57 år (60 procent) och 58-76 år (55 procent). 

– Att särskilt unga svenskar är bekväma att prata om pengar är ett hälsosamt tecken. Kanske beror det på att den yngre generationen har en annan relation till pengar än vad man hade förr. Många äldre växte upp med uppfattningen att pengar inte är något man pratar högt om. Men det är heller inte helt förvånande givet det ekonomiska läget. När saker blir dyrare ökar även vikten av att prata pengar och ta kontroll över sin ekonomi, säger Karin Haglund, konsumentbeteendeexpert på Klarna.

En av fyra pratar aldrig om pengar med andra

Trots att många svenskar känner sig bekväma att prata om pengar, är det många som fortfarande undviker ämnet. På frågan hur ofta folk pratar pengar med familj och vänner uppger de flesta att de gör det minst en gång i månaden. Men 24 procent uppger att de aldrig pratar pengar med andra. 

Skillnaden mellan den yngsta och äldsta generationen är tydlig. I åldersgruppen 26-41 pratar 65 procent om pengar minst en gång i månaden medan 12 procent aldrig gör det. I gruppen 58-76 år är det omvänt. Där är det fler som aldrig pratar pengar (43 procent) än som faktiskt gör det (33 procent). 

– Att de yngre generationer leder utveckling är positivt. Kanske tyder det på att mycket av den stigmatisering som omgärdar pengar nu börjar avta. Att prata mer öppet om pengar både i hushållen och med familj och vänner ökar chansen att fler kan ta bättre ekonomiska beslut i framtiden, säger Karin Haglund.

Att allt fler unga pratar pengar går hand i hand med andra aspekter av privatekonomi såsom budgetvanor. Yngre generationer är mer benägna att skapa en budget innan de spenderar sin inkomst. Nästan tre av fyra svenskar mellan 18-41 år sätter en budget, jämfört med ungefär hälften av dem mellan 42-76 år.