Svenskarna har längre arbetsveckor än sina nordiska grannar men tjänar mindre. Enligt data från Nettavisen Lånehjelpen, har en genomsnittlig barnmorska i Norge en genomsnittlig inkomst som är 36,7 procent högre än en barnmorska i Sverige. För de som är villiga att pendla till Norge finns möjligheter till kortare arbetsdagar och högre löner.

I Sverige har arbetstagare en av de längsta arbetsveckorna i hela Västeuropa, vilket framgår av statistik från EU:s statistikbyrå Eurostat. Den genomsnittlige arbetaren i Sverige arbetar i genomsnitt 38,9 timmar per vecka, medan genomsnittliga arbetsveckor i Norge och Danmark är 35,5 och 35,4 timmar, respektive.

Så långa arbetsveckor har de nordiska länderna

  1. Island – 39 timmar
  2. Sverige – 38,9 timmar
  3. Finland – 36,2 timmar
  4. Norge – 35,5 timmar
  5. Danmark – 35,4 timmar

Jobba mindre och tjäna mer – i Norge

Samtidigt som svenskarna har längre arbetsveckor än många andra europeiska länder, är deras löner betydligt lägre. För svenskar som har möjlighet att pendla till Norge, vårt grannland i väst, kan det vara mycket lönsamt. Arbetsveckan i Norge är i genomsnitt 8,7 procent kortare än i Sverige, samtidigt som medellönen var hela 38,7 procent högre förra året. Den genomsnittliga lönen i Norge uppgick till 53 150 kronor, medan den i Sverige var 38 300 kronor.

Denna betydande skillnad gör varje arbetad timme avsevärt bättre betald i Norge jämfört med i Sverige. Om vi omvandlar den genomsnittliga lönen i Sverige till en timlön baserat på antal arbetade timmar per månad, får svenskarna en timlön på 234,4 kronor, medan norrmännen tjänar hela 356,4 kronor per timme.

De stora löneskillnaderna varierar naturligtvis beroende på olika yrken. I vissa fall kan lönerna vara så mycket som 40 procent högre i Norge jämfört med Sverige, medan skillnaderna inom andra yrken inte är mer än några procent.

Löneskillnader
Löneskillnader bland olika branscher i Sverige/Norge. Siffror hämtade från SCB & SSB.

Flera faktorer påverkar till löneskillnaderna

Lönenivåerna påverkas av ett antal faktorer, inklusive arbetskultur och ekonomiska förutsättningar. Historiskt sett har norrmännen haft högre löner och mer fördelaktiga arbetsvillkor än svenskarna, vilket har gjort Norge attraktivt för många yrkesgrupper.

Det är dock viktigt att notera att kostnadsnivån är högre i Norge – det är alltså dyrare att bo och leva i vårt grannland än i Sverige. När man tar hänsyn till detta faktum blir de ekonomiska skillnaderna inte riktigt lika påtagliga som de kan verka vid första anblicken.