Räntebesked: En enhällig tro bland svenska ränteförvaltare pekar mot att Riksbanken kommer att höja styrräntan med 25 baspunkter om några timmar, enligt SEB:s senaste enkät.

Men nästa räntebesked inte lika självklart

Trots denna gemensamma förväntning inför september, finns det en mer delad åsikt gällande det räntebeslut som väntar i november. SEB:s enkät visar att 52 procent av de tillfrågade tror att räntan kommer att förbli oförändrad vid detta tillfälle, medan de resterande 48 procenten förutser en ytterligare höjning till 4,25 procent.

SEB noterar att förväntningarna för räntans utveckling under det kommande året är mer divergerande. “Splittringen är föga förvånande ännu större under nästa år där medianförväntningen är att räntan sänks till 3,50 procent under andra halvåret, men förväntningarna varierar mellan 2,75 procent och 5,0 procent”, säger banken i sin rapport.

Räntehöjningar stärker den svenska kronan

Enkäten lyfter även fram andra intressanta insikter. Det framgår att majoriteten av de tillfrågade tror att fortsatta räntehöjningar kommer att stärka den svenska kronan. Därtill verkar många förutse en brantare räntekurva framöver.

Med dessa förväntningar är det spännande att se hur Riksbanken väljer att agera om några timmar, samt hur detta kommer att påverka den svenska ekonomin och finansmarknaden framöver.