Under det tredje kvartalet 2023 minskade de svenska företagens lager med 7,4 miljarder kronor i fasta priser jämfört med det föregående kvartalet. Det motsvarar en nedgång med 1,3 procent i volym, det skriver SCB.

Industrins samlade lager minskade med 8,7 miljarder kronor under tredje kvartalet, vilket motsvarar en volymmässig nedgång på 3,0 procent. Å andra sidan ökade lager inom varuhandeln med 1,3 miljarder kronor under samma period, motsvarande en ökning med 0,4 procent i volym.

Inom industrin visade lager av råvaror och förnödenheter en ökning med 0,7 miljarder kronor, medan lagret av produkter i arbete, färdiga varor och handelsvaror minskade med 9,4 miljarder kronor. Det resulterade i en total minskning av industrins lager med 8,7 miljarder kronor under tredje kvartalet.

I varuhandeln ökade företagens lager med 1,3 miljarder kronor under det tredje kvartalet. Störst ökning noterades inom motorhandeln med en ökning på 1,7 miljarder kronor. Partihandeln upplevde en ökning på 1,6 miljarder kronor medan detaljhandeln såg sina lagernivåer minska med 2,0 miljarder kronor.

Det är viktigt att notera att uppgifterna för det tredje kvartalet 2023 är preliminära. Efter den senaste publiceringen har revideringar gjorts för lagerförändringarna under andra kvartalet 2023. Industrins lager har justerats uppåt med 0,2 miljarder kronor till en uppgång på 6,1 miljarder kronor medan varuhandelns lager har justerats uppåt med 0,3 miljarder kronor till en nedgång på 9,8 miljarder kronor.