I maj minskade priserna på bostadsrätter med -1 % i riket medan villapriserna var oförändrade. Årstakten på bostadsrätter har sjunkit till +5 % och villorna till +6 %. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik som släpptes idag.

Bostadsrätter
Störst nedgång senaste månaden hittar vi i Storstockholm där priserna sjönk med -2 %. I centrala Stockholm och centrala Göteborg gick priserna ned med -1 % medan de var oförändrade i Storgöteborg och centrala Malmö. Stormalmö gick mot strömmen och där ökade priserna med +1 %. Årstakten varierar mellan +4 % till +9 % där den högsta alltjämt återfinns i centrala Stockholm, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor
I Storgöteborg och Stormalmö var villapriserna oförändrade i maj medan de sjönk med -1 % i Storstockholm. På årsbasis har priserna ökat med +5 % i Storstockholm, +6 % i Storgöteborg och +4 % i Stormalmö, säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden
Under maj såldes 9.800 bostadsrätter vilket är en nedgång med -13 % jämfört med 2021. Det såldes 5.300 villor vilket motsvarar en nedgång på -16 % mot 2021. De sjunkande antalen visar på en minskad aktivitet men samtidigt ska man komma ihåg att bostadsmarknaden var ovanligt intensiv våren 2021, avslutar Per-Arne Sandegren.

Mäklarsamfundets kommentar
Att temperaturen på bostadsmarknaden sjönk i maj var både väntat och naturligt. Inbromsningen syns tydligast i Stockholm. Det är också den marknad som gått starkast under det senaste året. Skillnaden mellan ut- och slutpris sjunker också, vilket är positivt för köparna och vittnar om en lugnare marknad, säger Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, maj 2022

BOSTADSRÄTTER 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS (KR/KVM)
Riket – 1 % + 1 % + 5 % 45 626
Centrala Stockholm – 1 % – 1 % + 9 % 108 768
Stor-Stockholm – 2 % + 1 % + 6 % 66 077
Centrala Göteborg – 1 % – 1 % + 4 % 68 355
Stor-Göteborg ± 0 % + 1 % + 4 % 50 965
Centrala Malmö ± 0 % + 3 % + 6 % 40 486
Stor-Malmö + 1 % + 4 % + 6 % 37 866

Statistiken baseras på försäljningen av 32 907 bostadsrätter under mars 2022 – maj 2022. Tremånaderssiffran är en jämförelse med december 2021 – februari 2022, tolvmånaderssiffran med mars 2021 – maj 2021 och i enmånadssiffran jämförs februari 2022 – april 2022 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, maj 2022

VILLOR 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS
Riket ± 0 % + 2 % + 6 % 4 361 000
Stor-Stockholm – 1 % + 1 % + 5 % 7 605 000
Stor-Göteborg ± 0 % + 1 % + 6 % 6 160 000
Stor-Malmö ± 0 % + 2 % + 4 % 5 648 000

Statistiken baseras på försäljningen av 15 247 villor under mars 2022 – maj 2022. Tremånaderssiffran är en jämförelse med december 2021 – februari 2022, tolvmånaderssiffran med mars 2021 – maj 2021 och i enmånadssiffran jämförs februari 2022 – april 2022 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 MÅN MEDELPRIS
Riket + 12 % 2 436 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 834 fritidshus mellan juni 2021 och maj 2022. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.