Under april månad fortsatte priserna på bostadsrätter att stiga i Sverige. Enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik ökade priserna med 1 procent, medan priserna på villor förblev oförändrade eller svagt uppåt. På årsbasis har priserna för bostadsrätter minskat med 10 procent, medan villapriserna har sjunkit med 13 procent.

Bostadsrätter
I de större stadsområdena visade priserna en genomgående ökning under april. Både Storgöteborg och Stormalmö upplevde en prisökning på 2 procent, medan Storstockholm ökade med 1 procent. Priserna för bostadsrätter i centrala Stockholm förblev oförändrade, medan de ökade med 1 procent i centrala Göteborg och 2 procent i centrala Malmö. På årsbasis varierar prisnedgångarna för bostadsrätter mellan 9 och 11 procent, enligt Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor
Priserna på villor ökade med 1 procent i Stormalmö och Storstockholm under april, medan de förblev oförändrade i Storgöteborg. I de större stadsområdena, där över 30 procent av villorna säljs, har priserna minskat mellan 15 och 16 procent på årsbasis. I övriga delar av landet, exklusive storstadsområdena, är prisnedgången 13 procent, enligt Per-Arne Sandegren.

Marknaden
Antalet sålda bostäder fortsätter att vara lågt. Under april såldes 7 600 bostadsrätter och 3 600 villor, vilket innebär en minskning med 29 procent respektive 27 procent jämfört med samma månad föregående år. Medelpriset för en villa i Sverige är nu 3,7 miljoner kronor, medan priset för en bostadsrätt är 2,8 miljoner kronor.

Mäklarsamfundets kommentar
Trots att hushållens marginaler har minskat och konsumtionen har minskat avsevärt, bekräftar statistiken att svenskarna prioriterar sitt boende. “Trots den ekonomiska oron såg vi stillastående eller stigande priser i april”, säger Joakim Lusensky, kommunikationschef på Mäklarsamfundet.