Riksbankens senaste räntesänkning har gett bostadsmarknaden en märkbar skjuts framåt. Under maj månad ökade antalet bostadsförsäljningar och bostadspriserna steg på bred front i hela landet. För första gången på länge råder det nu en balans mellan säljare och köpare. Enligt Erik Wikander, vice VD på Svensk Fastighetsförmedling, kan vi förvänta oss en hetare sommar på bostadsmarknaden än normalt på grund av det uppdämda behovet av bostadsbyte och det ökande intresset. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kommentarer från Erik Wikander, Vice VD på Svensk Fastighetsförmedling

Räntesänkningens effekter

Erik Wikander beskriver hur räntesänkningen från Riksbanken, den första på många år, har ökat intresset för bostadsköp. Antalet bostadsrättsförsäljningar har ökat med 12 procent och antalet villaförsäljningar med nästan 18 procent jämfört med samma period förra året.

Ökat marknadstryck

Wikander noterar att ökningen av spekulanter och budgivare var särskilt tydlig i maj, vilket har drivit upp priserna i många delar av landet, inte bara i storstadsområdena. Snittpriset i Stockholms innerstad närmar sig återigen 110 000 kronor per kvadratmeter.

Förändrat utbud

Flera personer som har gått på visningar under våren har nu börjat sälja sina bostäder för att kunna köpa en ny, vilket har ökat utbudet av nya bostäder på marknaden. Dessa nya bostäder säljs snabbare eftersom säljarna har mer realistiska förväntningar på priset.

Fler visningar och intressenter

Maj månad har haft de bästa veckorna på många år gällande antalet visningar och intressenter. Visningarna ökade med 27 procent jämfört med maj 2023. Den tidigare pendeln mellan säljarens och köparens marknad har nu svängt till en mer balanserad marknad.

Fritidshusmarknaden

Efter två svaga år börjar även fritidshusmarknaden stärkas, med över 20 procent fler affärer de senaste tre månaderna jämfört med samma period förra året. Prisnivåerna har stabiliserats och förväntas snart visa en positiv trend på rullande 12 månader.

Kommentarer från Maxine Mazy, Fastighetsmäklare i Nacka

Maxine Mazy påpekar att informationen i statistiken kan släpa efter något. Även om intresset för bostadsbyte har ökat, har det ännu inte skett någon markant prisökning. Den lilla räntesänkningen hittills har inte haft en betydande inverkan på priserna. Det stora utbudet av villor har också bidragit till en lugnare prisökningstakt.

Kommentarer från Anders Lundgren, Franchisetagare och Fastighetsmäklare i Mölndal

Anders Lundgren rapporterar positiva siffror för både villor och bostadsrätter i maj, med en prisökning på 1,1 procent för villor och 2,0 procent för bostadsrätter. Göteborg, särskilt Mölndal, har sett en bra ökning på villasidan över 12 månader. Dock påpekar Lundgren att trots prisökningen ligger villapriserna i Mölndal fortfarande cirka 15 procent under toppnivåerna.

Kommentarer från Mikael Haraldsson, Franchisetagare och Fastighetsmäklare i Lund

Mikael Haraldsson noterar att utbudet av bostäder har ökat kraftigt under maj månad, med fler visningsgäster och fler budgivare på nyutlagda bostäder. Denna förändring har gjort det lättare för köpare och säljare att mötas, vilket han hoppas är ett första steg mot en återfungerande bostadsmarknad.

Sammanfattning

Bostadsmarknaden i Sverige visar starka tecken på återhämtning och ökad aktivitet efter Riksbankens räntesänkning. Både utbudet och efterfrågan ökar, vilket skapar en mer balanserad marknad. Förväntningarna är att denna positiva trend kommer att fortsätta genom sommarmånaderna, med ett starkt intresse och uppdämda behov som drivkrafter.