Svensk ekonomi har sett en stagnation i sina ekonomiska indikatorer under den senaste tiden. Trots detta framstår några sektorer som ljuspunkter i en annars dyster ekonomisk bild.

Obefintlig tillväxt

BNP, ett mått på en nations ekonomiska hälsa, har stått stilla sedan slutet av 2021. Detta kan tyda på att ekonomin varken krymper eller växer i betydande omfattning, vilket är oroväckande för beslutsfattare och företagsledare.

Indikatorer i sidled

Både industriproduktionen och hushållskonsumtionen har sett små uppgångar i augusti. Dock har dessa uppgångar varit svaga och inte tillräckliga för att markera en betydande förändring i ekonomins riktning.

Johannes Holmberg, nationalekonom på SCB, sammanfattar det aktuella läget: ”Den svenska ekonomin fortsätter att gå relativt trögt. Den övergripande bilden är att många indikatorer varken ökar eller minskar, trendkurvorna går mestadels i sidled.”

Konjunkturklockan

Ett annat viktigt mått på svensk ekonomi är konjunkturklockan, som ger en bild av hur ekonomin presterar i förhållande till historiska trender. För närvarande tyder klockan på att Sveriges ekonomi befinner sig i en svagare position än normalt med en övervikt av indikatorer som lutar mot en recession.

Källa: SCB

Tjänstebranschen som ljuspunkt

Trots den övergripande trögheten i ekonomin, finns det tecken på tillväxt inom vissa sektorer. Särskilt tjänstebranschen har visat positiva tecken med ökade sysselsättningssiffror, särskilt bland dem med förgymnasial utbildning. Detta understryker tjänstebranschens roll som en viktig aktör i den svenska ekonomin, även i tuffa tider.

Slutsats

Även om Sveriges ekonomi upplever en period av stagnation, finns det tecken på att vissa sektorer fortsätter att blomstra. Det kommer att bli avgörande för beslutsfattare och företagsledare att fokusera på dessa växande sektorer och hitta sätt att stimulera ekonomin som helhet.

Hela rapporten kan läsas hos SCB.