Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) steg med 1,0 procent under oktober vid  hänsyn till säsongsvariationer och jämför med föregående månad. Detta framgår av den preliminära sammanställningen av BNP-indikatorn som SCB tagit fram.

Den svenska ekonomin växte oväntat mycket under oktober och utfallet kan jämföras med Bloombergs analytikerestimat som låg på 0,1 procent, det skriver TT.

BNP-indikatorn ger en tidig bedömning av BNP:s utveckling och sammanställs varje månad och kvartal. Den bygger på en mer begränsad och förhandsberäknad statistik jämfört med den vanliga kvartalsvisa nationalräkenskapen. Månadssiffrorna i indikatorn ligger utanför den officiella statistiken och betraktas som under uppbyggnad.

”BNP inledde fjärde kvartalet med en uppgång i oktober. Största bidraget kom från en tydlig förstärkning av varunettot men även hushållens och offentliga myndigheters konsumtion ökade under månaden,” säger Melker Loberg, nationalekonom på SCB.

BNP
Källa: SCB

Efter hänsyn tagen till skillnaden i antalet arbetsdagar, visade BNP i oktober en ökning med 0,2 procent jämfört med samma månad året innan. Under oktober 2023 fanns det 22 arbetsdagar att jämföra med de 21 dagarna i oktober 2022.